Základní a mateřská škola Želeč

Aktuality

Aktuální jídelníček
více
Projekt EDISON opět v naší škole
více
Výroční zpráva ZŠ 2017
více
Roční plánované akce školy
více
Třídní schůzky
více
Divadelní představení v MŠ
více
Termíny zájmových kroužků - říjen 2017
více
Zájmové kroužky – školní rok 2017 / 2018
více
Organizace školního roku 2017 / 2018
více
Základní informace o ZŠ
více
Rozvrhy hodin
více
Úspěch našich žáků na atletické olympiádě
více
Škola v přírodě
více

Jak rozesmát princeznu?

divadelní představení na podporu sdružení IMY

více na Obec Želeč

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy v Želči

více na Obec Želeč

Návštěva partnerské školy z Polska
více

 
Počasí v Želči

Meteoradar


Návštěvy

TOPlist

Informace

Informace pro strávníky

Informace pro strávníkyŠkolní jídelna je součástí základní školy s právní subjektivitou a jejím hlavním účelem je  zabezpečení kompletního  stravování žáků mateřské školy Želeč a Hlavatce, žáků prvního až pátého ročníku  základní školy Želeč a zaměstnanců škol.   
Zájemci o stravování ve školní jídelně jsou povinni seznámit se s pravidly stanovenými pro provoz tohoto zařízení  a dbát na jejich dodržování.
Doplňková činnost (stravování mimoškolních strávníků) není hlavním účelem, pro které byla příspěvková organizace  zřízena. Provozování doplňkové činnosti nesmí narušovat ani omezovat základní poslání, tzn. že nesmí být vykonáváno na úkor hlavní činnosti.
Všichni strávníci se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM  školní jídelny a ČASOVÝM  ROZVRHEM výdeje stravy.
Všechny potřebné pokyny pro strávníky jsou na viditelném místě v šatně školní jídelny a v budově mateřské a základní  školy, na webových stránkách školy www.skola.obeczelec.cz. V době školních prázdnin  je jídelna v provozu pouze při dostatečném množství přihlášených školních strávníků. 

Provoz školní jídelny: od 6,00 hod. – 15,00 hod. 

ředitel školy: Mgr. Petr Cába
vedoucí školní jídelny: Alena Vavřincová
kontakt: tel. 381 591 129, e-mail: skola.zelec@volny.cz

vedoucí kuchařka: Jana Čížková
kuchařky: Eva Houdková
              Radka Šabatková

zřizovatel: OBEC ŽELEČ, okres Tábor