Základní a mateřská škola Želeč

Aktuality

Aktuální jídelníček
více
Projekt EDISON opět v naší škole
více
Výroční zpráva ZŠ 2017
více
Roční plánované akce školy
více
Třídní schůzky
více
Divadelní představení v MŠ
více
Termíny zájmových kroužků - říjen 2017
více
Zájmové kroužky – školní rok 2017 / 2018
více
Organizace školního roku 2017 / 2018
více
Základní informace o ZŠ
více
Rozvrhy hodin
více
Úspěch našich žáků na atletické olympiádě
více
Škola v přírodě
více

Jak rozesmát princeznu?

divadelní představení na podporu sdružení IMY

více na Obec Želeč

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy v Želči

více na Obec Želeč

Návštěva partnerské školy z Polska
více

 
Počasí v Želči

Meteoradar


Návštěvy

TOPlist

Naše aktivity

Návštěva partnerské školy z Polska

V týdnu od 24.4. - 28.4.2017 jsme na naší škole přivítali osm studentek a tři pedagožky z Polska, z města Legionowo, které leží nedaleko Varšavy. Na této škole, oproti naší, studuje 600 žáků. Je zde 1.a 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium. 

Přijely na naše pozvání, abychom jim mohli oplatit setkání, které proběhlo v březnu loňského roku na jejich škole. 

Žákyně byly ubytovány v rodinách našich žáků. Účelem tohoto setkání bylo, aby si děti prověřily a uplatnily své znalosti angličtiny ve vzájemné komunikaci. A pokud se vyskytl nějaký problém, domluvili se polsky, protože polština je velice blízký jazyk tomu našemu.

V tomto týdnu se žákyně i pedagožky zapojily v dopoledních hodinách do výuky vlastivědy a angličtiny a dvou workshopů – HV a PV. My zase shlédli pěknou prezentaci o partnerské škole.

Paní učitelky navštívily i želečskou mateřskou školu a mohly tak porovnat úroveň jejich a naší MŠ.

Také jsme se snažili ukázat mnoho zajímavostí z našeho okolí. Navštívili jsme místní „Špejchar“, soběslavské náměstí a Kostel sv.Petra a Pavla i s přednáškou a nádhernou soběslavskou knihovnu. Ta se všem moc líbila.

Uprostřed týdne jsme podnikli celodenní výlet do Hluboké nad Vltavou. Návštěva Tábora a táborského Muzea čokolády i s pracovní dílnou se také vydařila.

Čtvrteční slavnostní rozloučení proběhlo i s účastí pana starosty, místostarosty a členů školské rady. Naše příští setkání je naplánováno na říjen 2017 opět v Legionowu. 

Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska
     
Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska
     
Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska