Škola v přírodě Želivka 8.6. - 12.6.2015

Škola v přírodě Želivka 8.6. - 12.6.2015

Ve dnech 8.6. - 12.6. jsme uspořádali školu v přírodě. Navštívili jsme rekreační středisko Želivka, které se nachází v krásném prostředí nastejnojmenné řece. Školy v přírodě se účastnilo celkem 32 žáků z třetího, čvrtého a pátého ročníku. Program, který byl pro žáky připraven, byl bohatý a pestrý. V dopoledních hodinách žáci plnili ve skupinách úkoly z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vlastivědy, přírodovědy a prvouky. Odpoledne byla náplň zaměřena na herní činnosti, vycházky do okolí a poznávání přírody. Navštívili jsme nedalekou přehradní nádrž Vřesník a místní vodní elektrárnu, kde byla pro děti zajištěna přednáška o historii a významu vodní elektrárny. Také jsme podnikli výpravu na Sedlickou přehradu, která se nám moc líbila. V rámci odpoledního programu v okolí děti poznávaly přírodniny charakteristické pro tuto oblast a soutěžily ve sportovních disciplínách.

Škola v přírodě se dětem líbila a všichni pedagogičtí pracovníci chválili kázeň dětí.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci školy v přírodě podíleli.