Naše aktivity

Oslavy 140. výročí za účasti žáků a pedagogů z polského Legionowa

V měsíci červnu jsme na naší škole opět přivítali osm žáků a tři pedagogy  z polského města Legionowo, které leží nedaleko Varšavy.

Přijaly na naše pozvání, abychom jim oplatili setkání, které proběhlo na podzim loňského roku na jejich škole. Tentokrát jsme pozvání směřovali k oslavám 140. výročí založení základní školy i Sboru dobrovolných hasičů v Želči. Všichni studenti byli opět ubytováni v rodinách našich žáků. Účelem těchto výměnných pobytů je, aby si děti prověřily a uplatnily své znalosti angličtiny ve vzájemné komunikaci. A když se nedaří hovořit anglicky, mluví česky a polsky. Do Želče přijeli v pátek navečer a ubytovali se v hostinských rodinách. V sobotu dopoledne měli možnost prohlédnout si základní školu a po slavnostních projevech starosty a místostarosty obce, ředitele školy, velitele hasičů a senátora jihočeského kraje, se připravili na školní vystoupení. Dále zhlédli ukázku hasičského zásahu i hasičské techniky. Následovaly „Pivní slavnosti“, doprovázené hudbou. V neděli jsme vyjeli na výlet do Českého Krumlova. Po prohlídce zámku a jeho okolí, jsme poobědvali v jedné z místních restaurací, nakoupili suvenýry a vydali se zpět do Želče. V pondělí se studenti i pedagogové zapojili do výuky přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku, vedené v češtině i angličtině. V 11 hodin nás přijal starosta obce na obecním úřadě. Hovořilo se o politice, kultuře, zemědělství i vzdělávání v našich zemích a jednotlivých regionech. Odpoledne jsme strávili na rodinné farmě u Nováků v Oboře. Prohlédli jsme si skleníky, bioplynku i rodinný pivovar. Pondělní večerní slavnostní rozloučení proběhlo i s účastí pana starosty, místostarosty a členů školské rady. Naše příští setkání je naplánováno na květen nebo červen 2019 opět v Legionowu.