Naše aktivity

Škola v přírodě opět ve znamení mnoha zážitků

V týdnu od 11.6. - 15.6.2018 vyjely děti třetího, čtvrtého a pátého postupného ročníku na školu v přírodě do Rekreačního střediska Želivka-Vřesník nedaleko Humpolce. Po dopoledním učení chodily děti na vycházky do přírody. Podívaly se na nedalekou Sedlickou přehradu, do Želivského kláštera. Zažily orientační běh s plněním úkolů v terénu i noční stezku odvahy, na které je čekalo setkání s lesním kamarádem Hejkalem. Ani deštivá středa (13.6.) nás nezaskočila. Díky zaměstnancům rekreačního střediska, kteří nám vyšli vstříc a pustili nás do místní hospůdky, jsme tento den strávili v suchu a teple. Paní učitelky pro děti připravily pěkný program. Odpoledne zde děti zhlédly film ,,Doba ledová“ ( 5.díl) a paní vychovatelka Lada připravila pro děti ,,Karaoke“. Všichni se dobře bavili, ani se nám nechtělo končit. Poslední večer jsme se sešli u ,,táboráku“ při opékání špekáčků, kde jsme si připomněli zásady táborničení a chování u otevřeného ohně. Na dobrou noc jsme si s chutí zazpívali známé písničky, které se nesly celým táborem a přilákaly k ohni i ostatní obyvatele rekreačního střediska. V pátek ráno jsme dobalili batohy a po snídani a rozloučení s naším oblíbeným panem kuchařem i ostatními zaměstnanci, jsme se přiměřeně unaveni, ale spokojeni z příjemně stráveného týdne v přírodě, vrátili domů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat našim učitelkám, vychovatelkám i paní zdravotnici, která se aktivně zapojila do celého programu naší letošní školy v přírodě, též rodičům, kteří přispěli svou pomocí k  organizaci programu.

Za kolektiv Mgr. Marie Kostečková, učitelka