Aktuality

Dopravní hřiště
více
Termíny zájmových kroužků - prosinec
více
Jídelní lístek
více
Český den proti rakovině
více
Předškoláci na dopravním hřišti
více
Svatý Martin u koní
více
Sázení stromků
více
Halloween a Dušičky
více
Návštěva Legionowa - 9. - 13.10.2023
více
Ukázka dravců
více
Výlet Motýlku a Včelek do Radimova
více
Termíny zájmových kroužků - listopad
více
Drakiáda
více
Teátr Pavla Šmída - Větrná pohádka
více
Provozní řád školní jídelny
více
Divadlo KOS v září 2023
více
Kamnářské řemeslo
více
Vnitřní řád Školní družiny
více
Roční plán školní družiny
více
Školní řád
více
Školní řád MŠ Želeč
více
Děti do bruslí
více
Zájmové kroužky ve školním roce 2023 / 2024
více
Organizace školního roku 2023 / 2024
více
Rozvrhy hodin
více
Škola v přírodě
více
Děti z MŠ Hlavatce na Dni otevřených dveří v Eurofarms Vlastiboř
více
Výlet do Pohádkové kovárny v Selibově - MŠ Hlavatce
více
Výše úplaty za předškolní vzdělávání
více
Děti z MŠ Hlavatce vítají na svět hříbátka
více
MŠ Hlavatce - divadlo v MŠ v Želči
více
MŠ Hlavatce - Den dětí v MŠ v Želči
více
Autorské čtení v MŠ Hlavatce
více
Den dětí v MŠ v Želči
více
Setkání s partnerskou školou z Legionowa
více
Rozhodnutí o přijetí do MŠ Hlavatce
více
Zápis do MŠ Hlavatce
více
Přednáška o životě včel
více
Návštěva knihovny
více
Den otevřených dveří v MŠ Hlavatce
více
Velikonoční dílna v MŠ Hlavatce
více
Velikonoční muzicírování v MŠ Hlavatce
více
Autorské čtení v MŠ Želeč
více
Preventivní program drogerie dm - Veselé zoubky
více
Lyžařský kurz na Monínci
více
Karneval školní družiny
více
Karneval v MŠ Hlavatce
více
Divadlo v Želči
více
Ceny stravného od 1.2.2023
více

 


Počasí v Želči

Meteoradar


Návštěvy

 

TOPlist

Termíny zájmových kroužků - prosinec

Přílohy k článku
Jméno souboruPopisVelikost
terminy-zajmovych-krouzku327610595.xls34.8 Kb

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině


Návštěva Legionowa - 9. - 13.10.2023

Setkání studentů spřátelených škol z České republiky, Bulharska a Polska v rámci Mezinárodních dílen mládeže (Etwinning projekt), kterého se zúčastnili žáci a žákyně 4. a 5. ročníku naší školy. Připravili jsme si krátké vystoupení v anglickém, polském i českém jazyce a ukázku tance v jihočeských krojích. Vystoupení se povedlo a děti velký měly úspěch. Jako obvykle, děti byly ubytovány v polských rodinách, aby si zdokonalily angličtinu…. ale někdy bylo třeba využít i služeb „ pana Googla“. Týdenní program připravený polskými přáteli byl velmi pěkný a zajímavý. Zejména celodenní výlet do historického města Toruň, které je rodištěm Mikuláše Koperníka a patří do Kulturního dědictví UNESCA. Také výlet do Varšavy se vydařil. 12.10. slavila naše partnerská škola 90. jubileum od jejího založení. Při této příležitosti jsme si s ostatními účastníky vyměnili drobné pozornosti a dárky. Těšíme se na příští rok, kdy nás na jaře nebo na podzim opět navštíví přátelé z polského Legionowa.


Termíny zájmových kroužků - listopad

Přílohy k článku
Jméno souboruPopisVelikost
terminy-zajmovych-krouzku210279717.xls34.8 Kb

Děti do bruslí

Pokyny ke kurzům Děti do bruslí naleznete v přiloženém souboru.

Registrace dětí pro kurz bruslení od září do prosince 2023 bude probíhat od 11. do 25. září 2023 na webových stránkách www.detidobrusli.cz v horním menu pod odkazem „REGISTRACE“. 

Před začátkem kurzu bruslení bude odsouhlasen seznam a počet dětí. Seznam registrovaných dětí je přístupný zástupcům MŠ a ZŠ v registrační databázi.

Úrazové pojištění dětí zajišťuje Pojišťovna VZP, a.s.

Rodiče mohou čerpat příspěvky na kurz bruslení v rámci svých zdravotních pojišťoven. Doklad si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách: https://detidobrusli.cz/wp-content/uploads/2021/09/Doklad-DDB-skolniKurz.pdf

Kontakty

kurzy bruslení: Zdeněk Ondřej, info@detidobrusli.cz
registrační systém: Milada Dvořáková, registrace@detidobrusli.cz 
 

Děti do bruslí

Přílohy k článku
Jméno souboruPopisVelikost
pokyny.pdf274.9 Kb

Organizace školního roku 2023 / 2024

 • Vyučování začíná v pondělí 4.9.2023
 • První pololetí bude ukončeno ve středu 31.1.2024
 • Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 28.6.2024
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2023
 • Vánoční prázdniny: sobota 23.12.2022  –  úterý 2.1.2024
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2.2.2024
 • Jarní prázdniny: 4.3. –  10.3.2024
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28.3.2024

Preventivní program drogerie dm - Veselé zoubky

Ve čtvrtek 16. března se žáci 1. třídy v hodině prvouky věnovali péči o svůj chrup v rámci preventivního programu drogerie dm. Na začátek jsme si přečetli básničku "Veselé zoubky“ o tom, co je pro zoubky zdravé. Poté následovala krátká video-pohádka „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Nad reklamními letáky jsme roztřídili zdravé a nezdravé potraviny a zopakovali jsme si, jak je pro zoubky škodlivý cukr a ve kterých potravinách se nachází. Společně jsme si ukázali, jak si správně čistit zuby a podívali se, z čeho se vlastně zuby skládají. V pracovních listech jsme vyplnili několik úkolů. Potom čekal na každého balíček, ve kterém byl zubní kartáček, pasta, přesýpací hodiny a žvýkačky. Z dárků měly děti velkou radost. Na závěr jsme si zopakovali básničku Veselé zoubky, kterou jsme se učili zpaměti:
Veselé zoubky - Zoubky zkazí zakrátko, bonbónky a lízátko. Kdo má svoje zoubky rád, ten se musí postarat! Dá si zeleninový salátek, v pondělí i ve svátek. Kartáček a zubní pasta, po snídani musí zastat, dvakrát za den minut pár zoubkům zvolat: Zdar, zdar, zdar! Zoubky budou čisté zas, nebude k nim moci kaz. Bílé zoubky radost mají, společně se usmívají.

Preventivní program drogerie dm - Veselé zoubky
 


Informace k dotacím JČK pro rodiny s dětmi

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informoval o vyhlášeném programu Jihočeského kraje, jehož cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí. 

Maximální výše na podporovanou osobu činí 4 000 Kč na jedno dítě v období 1.pololetí školního roku 2022/2023.

Podporované děti jsou ve věkové kategorii od 3 let (k 1. 8. 2022) do dovršení 19 let (k 1. 8. 2022). Děti musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. 

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:

 • předškolní vzdělávání (MŠ),
 • ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, 
 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,
 • školní stravování, 
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.)

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022)
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022)
 • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.


Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce).


Bližší informace naleznete na adrese https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene#datum-vyhlaseni-15-9-2022-my-v-to-jihocechy-nenechame-i-podpora-rodin-s-detmi-od-3-let-do-dovrseni-19-let-na-skolni-a-mimoskolni-aktivity.


V případě potřeby se informujte  u ředitele školy.


Mgr. Bc. Petr Cába, ředitel školy
 


Zaregistrujte se k odběru novinek z našeho webu

Zaregistrujte se k odběru novinek z našeho webuChcete mít jistotu, že Vám neuteče žádná novinka na našem webu? Pak využijte možnost se zaregistrovat k odběru novinek - toto provedete v menu "Kontakt - Odběr novinek".

Pro provedené registraci Vám přijde na zvolenou emailovu adresu potvrzovací odkaz, na který stačí kliknout a tím je vše hotovo. Jakmile se na našich stránkách následně objeví nějaký nový článek, obdržíte o tom vždy notifikaci na Vámi zvolenou emailovou adresu. 


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přílohy k článku
Jméno souboruPopisVelikost
desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.doc66 Kb

Sociální příspěvek na akce pořádané ZŠ Želeč

Vážení rodiče,

na základě jednání s Obecním úřadem v Želči Vám oznamujeme, že je možné požádat Základní školu formou písemné žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na různé akce pořádané Základní školou a Mateřskou školou v Želči, které hradí rodiče.

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, kteří pobírají sociální příspěvek na dítě nebo pro rodiče, kteří jsou v evidenci na Úřadu práce. Žadatelé mohou žádostí předkládat také řediteli školy.


Odhlašování stravy dětí

                                                                                                                                   Láhev z šťávy se jablky a pomeranči

Informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,

od 10. 5. 2021 se mění odhlašování (přihlašování) stravy.

Veškeré změny týkající se odhlašování (přihlašování) stravy nutno hlásit den předem do 13hod na tel. čísle 381 591 129 nebo

mailem: skola.zelec@volny.cz

(u mateřské školy i přesnídávky a svačiny).

 

 

Děkuji za pochopení                                      ŠJ Želeč

                                                                       Vavřincová Alena – vedoucí školní jídelny