Naše aktivity

Návštěva Legionowa - 9. - 13.10.2023

Setkání studentů spřátelených škol z České republiky, Bulharska a Polska v rámci Mezinárodních dílen mládeže (Etwinning projekt), kterého se zúčastnili žáci a žákyně 4. a 5. ročníku naší školy. Připravili jsme si krátké vystoupení v anglickém, polském i českém jazyce a ukázku tance v jihočeských krojích. Vystoupení se povedlo a děti velký měly úspěch. Jako obvykle, děti byly ubytovány v polských rodinách, aby si zdokonalily angličtinu…. ale někdy bylo třeba využít i služeb „ pana Googla“. Týdenní program připravený polskými přáteli byl velmi pěkný a zajímavý. Zejména celodenní výlet do historického města Toruň, které je rodištěm Mikuláše Koperníka a patří do Kulturního dědictví UNESCA. Také výlet do Varšavy se vydařil. 12.10. slavila naše partnerská škola 90. jubileum od jejího založení. Při této příležitosti jsme si s ostatními účastníky vyměnili drobné pozornosti a dárky. Těšíme se na příští rok, kdy nás na jaře nebo na podzim opět navštíví přátelé z polského Legionowa.


Škola v přírodě

V týdnu od 19.6.-23.6.2023 vyjely děti třetího, čtvrtého a pátého postupného ročníku na školu v přírodě do rekreačního střediska Želivka-Vřesník nedaleko Humpolce, kde paní učitelky připravily dětem bohatý program. Po dopoledním vyučování chodily děti na vycházky do přírody, kde plnily různé úkoly. Například stavěly domečky pro trpaslíky v lese, poznávaly lesní stromy, keře a byliny. Počasí nám celkem přálo. Nezaskočila nás ani silnější odpolední bouřka s větrem. Děti pod vedením pedagogického dozoru a zdravotnice Helenky Čaňkové zvládly preventivní evakuaci z chatek do zděné budovy na výbornou. Večer jsme připravili dětem diskotéku v maskách. Všichni se dobře bavili, ani se nám nechtělo končit. Děti měly k dispozici celý areál tábora včetně hřišť, o která se dělily s ostatními přítomnými školami. Ve čtvrtek dopoledne jsme se podívali do nedalekého Želivského kláštera. Následovalo volné odpoledne. Chlapci hráli fotbal, děvčata pletla náramky, fandila chlapcům nebo odpočívala v chatkách. V pátek ráno jsme dobalili batohy a po snídani a rozloučení s naším panem kuchařem i ostatními zaměstnanci, jsme se přiměřeně unaveni, ale spokojeni z příjemně stráveného týdne v přírodě, vrátili domů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat našim učitelkám, vychovatelkám i paní zdravotnici, která se aktivně zapojila do celého programu naší letošní školy v přírodě, též rodičům, kteří přispěli svou pomocí k organizaci programu.
Za celý kolektiv Mgr. Marie Kostečková


Setkání s partnerskou školou z Legionowa

Ve dnech 24. – 28.4. 2023 jsme se opět po několika letech setkali s naší polskou partnerskou školou z Legionowa. V pondělí odpoledne jsme přivítali sedm studentů šestých tříd a dvě pedagožky. Všichni studenti byli opět ubytováni v hostitelských rodinách našich žáků, tentokrát ze 3. a 4. tříd. Účelem těchto výměnných pobytů je, aby si děti ověřily své znalosti angličtiny, ve vzájemné komunikaci se ale samozřejmě mluví i česky a polsky.

Jako obvykle jsme  připravili program výukový i kulturně poznávací. V úterý ráno se žáci zapojili do výuky vlastivědy, hudební a pracovní výchovy a také měli možnost seznámit se s rodilým mluvčím, který na naší škole učí. Po obědě jsme vyjeli do Tábora a navštívili Muzeum čokolády. Středa patřila celodennímu výletu do Jindřichova Hradce, návštěvě zámku, Muzea vláčků a fontány. Ve čtvrtek jsme se setkali s panem Stejskalem, starostou obce, navštívili Muzeum a galerii Špejchar a po obědě ZOO na Větrovech. Tam se žákům líbilo asi nejvíc. Každé odpoledne po skončení školního programu si rodiny pro děti připravily svůj vlastní program, kdy se jim s maximální péčí věnovaly. V pátek ráno se všechny děti i pedagogický sbor želečské školy rozloučily se studenty a učitelkami z Legionowa.

Těšíme se na říjen, kdy by zase naši žáci měli vycestovat na návštěvu do Legionowa.
Mgr. Vlasta Atanasová


Návštěva knihovny

Ve středu 29.března navštívili žáci školní družiny místní knihovnu v rámci družinového tématu, abychom více motivovali žáky ke čtení knížek. Paní Hrdličková nás velmi srdečně přivítala a seznámila žáky s provozem knihovny. Informovala naše čtenáře, jak si mohou půjčovat knihy. Potom jsme si mohli knížky, které nás zaujaly, prohlédnout. Děkujeme paní Hrdličkové za vstřícnost a hezky strávené odpoledne.


Lyžařský kurz na Monínci

V týdnu od 13.2.do 17.2. se děti ze základní školy a z mateřských škol účastnily lyžařského kurzu na Monínci. O výcvik byl mezi dětmi velký zájem. Zkušení instruktoři Lyžařské školy Monínec seznamovali začátečníky se základními lyžařskými dovednostmi a s těmi zkušenějšími nacvičovali techniku středního oblouku. Počasí nám po celý týden přálo a děti si lyžování užily. Na závěr výcviku byl připraven závod, který proběhl za velkého zájmu rodičů. Všichni závodníci obdrželi diplom a medaili. V příštím roce budou mít opět možnost lyžaři zdokonalovat své dovednosti.


Karneval školní družiny

 Ve čtvrtek 9. února proběhl tradiční školní karneval. Děti se převlékly do svých masek a oddaly se karnevalovému veselí. Mnoho soutěží, tance a sladkých odměn nesmělo chybět. Děti si toto zábavné odpoledne opravdu užívaly plnými doušky.

 Karneval školní družinyKarneval školní družinyKarneval školní družinyKarneval školní družinyKarneval školní družiny


Vánoční dílna ve škole

O vánoční dílnu byl opět velký zájem a moc se líbila. Děti si vyrobily zajímavé vánoční výrobky, které si pro ně připravili učitelé a paní vychovatelky.

Vánoční dílna ve školeVánoční dílna ve školeVánoční dílna ve školeVánoční dílna ve škole
 


Výstava v Soběslavi

V pátek 30. září navštívili žáci naší školní družiny a turistického kroužku tradiční chovatelskou výstavu drobného zvířectva v Soběslavi, která se konala v areálu chovatelů a byla spojena s okresní výstavou holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva. Viděli jsme i výstavu vodní drůbeže, bažantů a další domácí zvířata. Účast byla hojná, všem se líbilo, kapesné jsme utratili za tombolu, sladkosti a se zážitky jsme se vraceli zpět domů. 

Výstava v Soběslavi


Český den proti rakovině

Český den proti rakovině


Úspěch na dopravní olympiádě

Dne 7.6.2022 se naše škola zúčastnila dopravní olympiády pro I. stupeň ZŠ v Táboře. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách - v jízdě zručnosti, v jízdě na dopravním hřišti, v dopravních testech pro cyklisty a v poskytnutí 1. pomoci.

Z celkového počtu osmi škol se družstvo složené A. Hrdlička, O. Hrdlička, E. Knězů, Š. Michal, A. Podlahová a M. Vaňková umístilo na krásném 1. místě. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Dopravní olympiáda Dopravní olympiáda


 


Den Slabikáře

26.5.2022 oslavili naši nejmenší to, že dočítají svou první knížku - Slabikář. Této malé oslavy se zúčastnili rodiče i prarodiče a děti jim předvedly, co se za necelý rok, kdy chodí do školy, naučily.

Zazpívaly, zatančily, dávaly hádanky, řadily věty podle souvislosti textu a skládaly puzzle. Každý odprezentoval své počáteční písmeno u křestního jména a na závěr postupně každý sám přečetl kousek pohádky "O pilném pejskovi". Děti byly velmi šikovné, moc se snažily, a tak za svou snahu dostaly sladkou odměnu v podobě dortu Slabikáře.

Musíme moc pochválit žáky pátého ročníku, kteří pro prvňáčky v hodině informatiky navrhli a připravili diplomy a žáky čtvrté třídy, kteří pro ně vyrobili pěkné zápichy ve tvaru Slabikáře. 

Děkujeme, V. Atanasová a děti 1.třídy

Den Slabikáře Den Slabikáře Den Slabikáře
     
Den Slabikáře Den Slabikáře Den Slabikáře

 


Návštěva Botanické zahrady v Táboře

V pátek 27.května navštívily děti školní družiny a turistického kroužku Botanickou zahradu v Táboře. Všichni jsme obdivovali kvetoucí kaktusy a také si některé z nich zakoupili. Děti měly možnost si celý areál prohlédnout a nejvíce se jim líbil páv s krásným pestrým ocasem. Spokojeni jsme se všichni vrátili domů. 

Návštěva Botanické zahrady v Táboře Návštěva Botanické zahrady v Táboře Návštěva Botanické zahrady v Táboře

 


Velikonoční dílna

13. dubna letošního roku jsme opět mohli po dlouhých dvou letech uspořádat velikonoční dílnu pro děti i jejich rodiče. Dílna byla v odpoledních hodinách a na několika stanovištích, která si připravily paní učitelky a vychovatelky, si děti mohly vyrobit jednoduché i složitější velikonoční dekorace. Věříme, že se dílna líbila, protože zájem o jarní tvoření byl veliký a všichni si odnesli výrobky dle svých představ.

Velikonoční dílna Velikonoční dílna Velikonoční dílna Velikonoční dílna
       
Velikonoční dílna Velikonoční dílna Velikonoční dílna Velikonoční dílna

 


Úspěch našich žáků v literární a výtvarné soutěži pořádané HZS Tábor

V přiloženém souboru naleznete informace o výsledcích výše uvedené soutěže - předání cen proběhne v sobotu 14.5.2022 od 9.hodin na adrese táborských hasičů HZS Jčk ÚO Tábor, Chýnovská 276, Tábor, Měšice.

Součástí předávání cen je také pro zájemce prohlídka hasičské stanice. Oceněným žákům blahopřejeme!
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hasicska-soutez.pdf 88.5 Kb

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny23. března odpoledne navštívily děti ze školní družiny místní knihovnu v Želči.

Paní Hrdličková nás seznámila s provozem knihovny a s pravidly půjčování knih. Děti si mohly prohlédnout knihy, které je zaujaly. Tato návštěva se velmi zdařila, děti byly nadšeny a určitě se budou do knihovny rády vracet.


Karneval školní družiny

Nastalo období masopustu a k tomu nerozlučně patří školní dětský karneval. Proto jsme si dopřáli rej masek obohacený o plno her, soutěží a tancování. Celá zábava proběhla 2. března v místní tělocvičně. Dva roky jsme karneval nemohli uskutečnit díky kovidové situaci, tak jsme si hravé odpoledne všichni moc užili.

Karneval školní družiny Karneval školní družiny Karneval školní družiny
     
Karneval školní družiny Karneval školní družiny  

 


Lyžařský kurz na Monínci

V minulém týdnu se účastnili někteří žáci ze Základní školy a z Mateřské školy lyžařského kurzu ve Ski areálu Monínec. Ve spolupráci s Lyžařskou školou Monínec si děti osvojovaly základní lyžařské dovednosti pod vedení odborných lektorů. Dětem se výcvik moc líbil. Měly radost ze svých výkonů, užívaly si sluníčka a skvělých sněhových podmínek. Na závěr kurzu byl pro lyžaře připraven závod, ve kterém soutěžili s časem mezi slalomovými bránami a mohli si porovnat své časy s ostatními spolužáky.
Chtěli bychom poděkovat všem instruktorům za trpělivý a vstřícný přístup  k dětem. Budeme se těšit na příští ročník. 

Lyžařský kurz Lyžařský kurz Lyžařský kurz
     
Lyžařský kurz Lyžařský kurz  


 


Adventní věnce

V letošním školním roce se chystaná adventní dílna pro rodiče a děti vzhledem k mimořádné situaci neuskuteční. Aby si děti užily atmosféru předvánočního tvoření, přenesli jsme tyto aktivity do vyučovacích hodin pracovní a výtvarné výchovy, programu družiny i výtvarného kroužku. Paní učitelky a vychovatelky společně dětmi naaranžovaly krásné adventní věnce, které si děti odnášely domů. Poděkování patří též dětem z turistického kroužku a rodičům, kteří se postarali o vhodný přírodní materiál. Podobné aktivity nás ve škole budou provázet celým adventním časem. Doufáme, že se nám tak podaří vytvořit příjemnou vánoční atmosféru nejen ve škole, ale i u vás doma. 

Adventní věnce Adventní věnce

 


Drakiáda se povedla

Ve středu 20.10. jsme pouštěli za zahradou MŠ draky. Vybrali jsme si krásné, sluncem zalité podzimní odpoledne. Přál nám i vítr a draci létali opravdu vysoko. Děti si pouštění užily a odnesly si mnoho zážitků.

Drakiáda se povedla Drakiáda se povedla

 


Výlet na Monínec jsme si užili!

V pondělí 14.6. navštívili žáci 2. a 4. ročníku areál na Monínci. Pro děti byl připraven bohatý dopolední program. V lanovém parku prokázali čtvrťáci odvahu a fyzickou zdatnost. Ve výšce zdolávali různé nástrahy a museli být velmi ostražití a obratní. Kdo prošel celý lanový park zaslouží obdiv. Druháci si vyzkoušeli menší lanový park, který skrýval také záludné překážky. Děti se vyřádily na tubingu a hlavně na vodní skluzavce. Ta byla velmi oblíbená. Svoji akrobatickou zdatnost mohly děti prokázat na závěsné trampolíně. Přemet vpřed a vzad zvládl málokdo.
Slunečné počasí  nás naladilo na již blížící se prázdniny. Výlet jsme si všichni užili.


 


Projekt Zdravé zoubky

Součástí výuky prvouky na naší škole je i projekt „Zdravé zoubky“. Děti se zde učí, jak si správně čistit zuby, jak o ně správně pečovat a zároveň, jak se správně stravovat, aby se nám zoubky nekazily.

20.4. se 1. třída Základní škloly v Želči zapojila do preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost drogerie markt s.r.o. Nejdříve jsme se podívali na pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Potom jsme si nakreslili zoubek podle vzdělávacího plakátu a pojmenovali jsme jednotlivé části zoubku a naše zoubky. Povídali jsme si jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz atd. Probrali jsme správné zásady péče o zoubky, jak si správně vyčistit zoubky (to jsme si udělali i prakticky). Povídali jsme si o tom, jak předcházet kazům a vysvětlili jsme si, proč musíme navštěvovat zubního lékaře. Na interaktivní tabuli jsme si udělali kvíz podle metodického programu a společně jsme vyplnili pracovní list.

Na závěr každý žák dostal taštičku se zubním kartáčkem, zubní pastou, přesýpacími hodinami na čistění zubů a žvýkačky bez cukru.

Projekt Zdravé zoubky Projekt Zdravé zoubky


 


Slavnost Slabikáře v 1. třídě

V pondělí 6.6.2021 jsme oslavili to, že jsme dočetli Slabikář. Bohužel se v této situaci této události nemohli zúčastnit rodiče žáčků 1. ročníku. Ve třídě jsme si zazpívali, zarecitovali básničky a zahráli divadlo „O červené Karkulce“ a nakonec jsme se odměnili vynikajícím dortem, který nám upekla jedna z maminek- paní Schmiedová. Oslavu jsme si užili a na dortu moc pochutnali.

Slavnost Slabikáře v 1. třídě Slavnost Slabikáře v 1. třídě


 


Projekt "Veselé zoubky"

Ve čtvrtek 5.března 2020 zažili naši prvňáčci projektový den ,,Veselé zoubky“ v rámci stejnojmenného programu společnosti dm drogerie markt s.r.o. Cílem tohoto projektového dne bylo pomoci dětem v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu.

V hodině českého jazyka děti četly článek o tom, jak zoubky fungují, jak rostou a mění se a co je zubní kaz. V pracovním sešitě k tomuto tématu řešily křízovky, hledaly shody a rozdíly, vybíraly vhodný kartáček na čištění zubů. Zoubkové víle a skřítkovi pomáhaly třídit potraviny pro zoubky zdravé a škodlivé.

V hodině matematiky na zvětšeném obrázku chrupu děti spočítaly, kolik zoubků v ústech mají, jak se jednotlivé zuby jmenují a k čemu při zpracování potravy slouží.

Při hodině psaní každé dítě vypracovalo vlastní pracovní list, na kterém popsalo vyobrazený průřez zubem podle vzoru na tabuli. Potom si děti poslechly krátké čtení O skřítkovi Kazílkovi, který se usadil Honzíkovi v ústech, protože si odmítal čistit zoubky, co všechno Kazílek chlapci způsobil, a jak se  Honzík bál jít k zubnímu lékaři. Aby se Honzík tolik nebál, pustili jsme si na interaktivní tabuli krátký film  ,, Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Tam se děti dozvěděly, že když si budou zoubky pravidelně čistit a chodit alespoň dvakrát do roka na preventivní prohlídky, nemusí se zubaře bát.

Při hodině výtvarné výchovy děti malovaly, jak si představují skřítka Kazílka a z hotových obrázků  vytvořily ve třídě nástěnku. V hodině prvouky si děti podle obrázkové samolepky, za dodržování bezpečných hygienických pravidel, prakticky vyzkoušely doporučenou techniku čištění chrupu. Závěrem společně odpověděly na otázky krátkého testu, při kterém si zopakovaly vše, o čem se tento den učily. Za odměnu dostaly balíček s produkty péče o ústní hygienu.

Děti si tento projektový den hravou formou upevnily znalosti, dozvěděly se něco nového v péči o vlastní chrup a při tom se zasmály a pobavily se.

Projekt "Veselé zoubky" Projekt "Veselé zoubky" Projekt "Veselé zoubky"

 


Lyžařský kurz na Monínci

Ve dnech 20.1.-24.1. byl pro žáky naší školy připraven lyžařský kurz na Monínci. Ze základní  školy se přihlásilo 33 žáků, do výuky se také zapojilo 5 dětí z mateřské školy. Tento lyžařský kurz se na naší škole konal již druhým rokem. Stejně jako v loňském roce byl také letos o lyžování zájem. Výuka probíhá formou her, cvičení a soutěží podle metodických postupů a lyžařských dovedností lyžařů. Ti žáci, kteří se účastnili v loňském roce, byli již na lyžích jistější a lyžování jim šlo lépe. Velkou pochvalu  si zaslouží žáci, kteří byli na lyžích poprvé. Na konci týdne bylo vidět, že je lyžování baví a snaží se projíždět branky obloučky, které celý týden trénovali. Poděkování patří instruktorům Lyžařské školy Monínec za vstřícný a trpělivý přístup při výuce a také za bezchybnou organizaci kurzu. Jen malá chybička byla – stále nám lyžařům chybí lepší sněhové podmínky v letošní zimě. Těšíme se na příští ročník Lyžařské školy.

Lyžařský kurz na Monínci Lyžařský kurz na Monínci Lyžařský kurz na Monínci

 


Projekt děti do bruslí

Žáci základní školy ukončili Projekt děti do bruslí. V letošním roce se na bruslení přihlásilo 47 žáků z 1. - 5. ročníku. V průběhu deseti lekcí pod vedením zkušených lektorů se žáci zdokonalovali ve svých bruslařských dovednostech. Při výuce bruslaři využívali různé pomůcky, které zpestřovaly výuku a zábavnou formou si žáci nacvičovali správné držení těla a rovnováhy.

Výuka bruslení byla velmi dobře organizována a dětem se moc líbila. Věříme, že v letošní zimě bude dostatek přírodního ledu na rybnících, aby děti zúročily nově nabyté zkušenosti.

Projekt děti do bruslí Projekt děti do bruslí

 


Projekt Děti do bruslí

Projekt Děti do bruslí


Úspěchy našich žáků v Atletickém přeboru Táborska

Naši žáci obsadili v celkovém pořadí z 27 škol krásné 11. místo s celkovým počtem 167 bodů. Za námi skončily i jiné plně organizované školy.

Vybojovali jsme tři bronzové medaile:

 • Vendula Mojžíšová - 3.místo v běhu na 600 m s časem 2:10,31 s
 • Vendula Mojžíšová - 3. místo  v hodu kriketovým míčkem výkonem 33,13 m
 • Robin Jelen - 3.místo v běhu na 50 m s časem 7,65 s

Také ostatní naši závodníci bodovali.

 • Rozálie Nováková - běh na 50 m, 4.místo finále A, 9,04 s, 13 bodů
 • Ema Kubatá - běh 50 m, 4.místo finále B, 9,13 s, 5 bodů
 • Marek Bučinský - běh na 50 m, 6.místo finále A, 8,73 s,11 bodů
 • Linda Černá - běh na 50 m, 2.místo finále B, 8 ,60 s, 7 bodů
 • Marie Houdková - běh na 50 m, 1.místo finále B, 8,45 s, 8 bodů
 • Viola Lišková - běh na 50 m, 6.místo finále A, 8,31 s, 11 bodů
 • Křížová Aneta - skok do dálky, 15.místo, 3,24 m, 2 body
 • Jan Vavřinec - skok do dálky, 4.místo, 3,24 m, 13 bodů
 • Robin Jelen - skok do dálky, 10. místo, 3,80 m, 7 bodů
 • Petr Kostečka - hod kriketovým míčkem, 4.místo, 29,70 m, 13 bodů
 • Daniel Kirilin - hod kriketovým míčkem, 7.místo, 35,86 m, 10 bodů
 • Viola Lišková - hod kriketovým míčkem, 4.místo, 35,20 m, 13 bodů
 • Přemek Švec - hod kriketovým míčkem, 5.místo, 41,28 m, 12 bodů

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a moc gratulujeme!!   


Škola v přírodě se opět vydařila

V letošním roce jsme opět vyjeli do přírody. Začátkem června jsme se třetí, čtvrtou a pátou třídou, na známém místě, v rekreačním středisku Želivka, nedaleko Humpolce,  strávili pět dnů. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme kromě dopoledního vyučování mohli vyjet i na celodenní výlet do Pelhřimova a do Želiva. Ve volném čase si děti užily sportovní hry – kopanou, přehazovanou, basketbal i tenis a badbinton. Poslední večer, jako každý rok, jsme opékali buřty, zpívali a vyprávěli vtipné historky - prostě jsme si to užili.

Mgr. Vlasta Atanasová

     
     

 


Slavnost Slabikáře

V úterý 28.5.2019 se na Základní škole v Želči konala „Slavnost Slabikáře“. Děti nejdříve vystoupily se svým programem, zpívaly písničky, recitovaly básničky a zahrály na hudební nástroje. Následovalo  samotné čtení ze slabikáře - děti četly Popletenou básničku a předvedly, co se za celý rok naučily. Za svůj výkon byly odměněny potleskem a na závěr si vychutnaly sladkou odměnu v podobě “slabikářového dortu“. 

Slavnost Slabikáře Slavnost Slabikáře Slavnost Slabikáře

 


Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019

V letošním roce jsme již potřetí navštívili partnerskou školu v polském Legionowu. Kromě naší školy jsou v projektu zapojeny školy z Lotyšska,Bulharska Polska a Ukrajiny. Vybraní žáci ze čtvrtého a pátého ročníku, kteří se zahraničního výjezdu účastnili se moc těšili. Pro děti, které byly ubytovány v polských rodinách byl připraven bohatý program.

První den pobytu děti strávily ve škole, kde pro ně byly připraveny workshopy z přírodovědy, z fyziky a z fotografování. Učitelé  byli přivítáni představiteli města Legionowa. Prezident města vyzdvihl význam vzájemné spolupráce mezi školami a přínos pro žáky v jazykové oblasti. V odpoledních hodinách se žáci připravovali na kulturní vystoupení, které se konalo při příležitosti Divadelního festivalu, který pořádá město Legionowo. Naši žáci si připravili divadelní scénku o Krtečkovi a taneční vystoupení. Pro žáky to nebyl lehký úkol, protože se museli naučit text v anglickém jazyce. Představení se jim povedlo a sklidili velký úspěch. Paní učitelka Atanasová děti výborně připravila a za to jí patří poděkování.

Druhý den jsme podnikli výlet do Sierpece, což je skanzen v regionu Mazovie. Seznámili jsme se se způsobem života lidí v minulých stoletích a obdivovali stavení, ve kterých žili. Pro děti byl připraven workshop, při kterém si vyrobily svíčku z vosku. V odpoledních hodinách jsme navštívili staré město ve Waršavě. Výlet se všem moc líbil. V sobotu ve škole byli oceněni úspěšní žáci místní školy a celý mezinárodní projekt byl ukončen.

Hostitelské rodiny  se  o naše děti  vzorně postaraly  a děti u nich byly moc spokojené. Také program, který si pro nás připravili kolegové z Legionowa byl zajímavý, pestrý a organizačně dobře připravený. Rádi jsme se zase po roce setkali s polskými přáteli a těšíme se na setkání u nás. Chtěli bychom také pochválit naše žáky, kteří se během pobytu chovali velice pěkně a tím nám velice ulehčovali naši práci.

Celý projekt byl  připraven v jazyce anglickém, ale i polském, věříme, že nabyté zkušenosti naše malé studenty obohatily a budou se dál s chutí cizím jazykům věnovat.

Mgr. Petr Cába ředitel školy

Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019 Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019 Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019
     
Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019 Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019 Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019

 


Účast Základní školy na sbírce Českého dne proti rakovině

Účast Základní školy na sbírce Českého dne proti rakoviněJiž desátým rokem se naše škole zúčastnila charitativní sbírky Den proti rakovině, který pořádá Liga proti rakovině Praha. Prodali jsme  200 kytiček a vybrali jsme celkem 4 204 Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli a také žákům a učitelům, kteří se na sbírce podíleli.


Projekt "Zdravé zoubky"

Projekt "Zdravé zoubky"Dne 13.2.2019 se žáci 1.třídy zúčastnili projektu „Zdravé zoubky“, který se konal ve spolupráci s firmou dm. Akce byla výborně připravena, pro děti byly k dispozici různé materiály, plakát, sešit na plnění úkolů a za odměnu dárková taška s kartáčkem na zuby, pastou pro děti, přesýpacími hodinami na čištění zoubků a žvýkačkami.

Dětem se činnosti velice líbily, nejdříve jsme si zopakovali pravidla při čištění zubů a prvňáčci sami vyprávěli, jak o své zoubky pečují. Po splnění všech pěti úkolů ( najdi na obrázku 8 rozdílů, čtení s obrázky, spojování čísel do dvaceti (vznikl zoubek), bludiště a doplňovačka) si děti rozdaly dárkové taštičky s odměnami. Aktivita se jim velice líbila.

Na závěr bychom rádi poděkovali firmě dm za to, že tuto akci velmi pěkně zorganizovala a děti se při plnění úkolů nejenom bavily, ale zároveň si zopakovaly důležitá pravidla ohledně zubní hygieny.


Ve Ski areálu Monínec jsme si to užili :-)

V minulém týdnu se účastnili někteří žáci ze Základní školy a z Mateřské školy lyžařského kurzu ve Ski areálu Monínec. Ve spolupráci s Lyžařskou školou Monínec si děti osvojovaly základní lyžařské dovednosti pod vedením odborných lektorů. Dětem se výcvik moc líbil. Měly radost ze svých výkonů, užívaliy si sluníčka a skvělých sněhových podmínek. Na závěr kurzu byl pro lyžaře připraven závod, ve kterém soutěžili s časem mezi slalomovými bránami a mohli si porovnat své časy s ostatními spolužáky.

Chtěli bychom poděkovat všem instruktorům Lyžařské školy za trpělivý a vstřícný přístup k dětem a skvělou organizaci celého kurzu. Budeme se těšit na příští ročník. Do té doby si můžete proběhlý kurz připomenout v naší fotogalerii.


Předvánoční vystoupení v kapličce

V úterý jsme se v předvánočním čase sešli v kapličce a shlédli vánoční pásmo koled, říkanek, příběhu o narození Ježíška, které si připravili žáci naší školy. Všem se nám vystoupení moc líbilo a ocenili jsme pěvecké dovednosti dětí s hudebním doprovodem.  Veselé vánoce všem!

 


Kurz bruslení úspěšně ukončen!

Žáci Základní školy ukončili kurz Děti do bruslí. Během 10. lekcí se naučili bruslařským dovednostem. Výuka probíhala formou zajímavých her a soutěží vedená zkušenými odbornými lektory. Snad nám letošní zima nabídne zamrzlé rybníky, aby se děti mohly v bruslení ještě více zdokonalit. Děkujeme trenérům za trpělivost a vstřícný přístup při výuce. Již se těšíme na příští ročník!

      


Drakiáda

Drakiáda


Mladí zdravotníci dokázali své znalosti

Mladí zdravotníci dokázali své znalostiDne 15.5.2018 se dva týmy mladých zdravotníku vydali do Tábora prověřit své znalosti a dovednosti v okresní soutěži hlídek „Mladý zdravotník“. Devět hlídek prvního stupně soutěžilo v poskytnutí první pomoci a znalostech postupů. ČČK Tábor pro týmy připravil 6 stanovišť s 8 úrazy a poraněními. Ošetřovali krvácivé zranění, popáleniny, poranění oka, šok, náhlou zástavu dechu a srdečního rytmu. Dokazovali osvojení obvazové techniky, týmové spolupráce, transportu zraněných, volání na zdravotní záchrannou službu i znalost dopravních předpisů. Oba týmy se pečlivě celý školní rok připravovali. Získali krásné 3. místo pro tým: Daniel Kupka, Kamila Kárníková, Anna Blažková, Přemek Švec a Anna Kazdová. 4. místo pro tým: Jan Voborský, Marianna Kirilin, Jarmil Křemen, Nikol Fenclová a Jinřich Palka.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Oslavy 140. výročí za účasti žáků a pedagogů z polského Legionowa

V měsíci červnu jsme na naší škole opět přivítali osm žáků a tři pedagogy  z polského města Legionowo, které leží nedaleko Varšavy.

Přijaly na naše pozvání, abychom jim oplatili setkání, které proběhlo na podzim loňského roku na jejich škole. Tentokrát jsme pozvání směřovali k oslavám 140. výročí založení základní školy i Sboru dobrovolných hasičů v Želči. Všichni studenti byli opět ubytováni v rodinách našich žáků. Účelem těchto výměnných pobytů je, aby si děti prověřily a uplatnily své znalosti angličtiny ve vzájemné komunikaci. A když se nedaří hovořit anglicky, mluví česky a polsky. Do Želče přijeli v pátek navečer a ubytovali se v hostinských rodinách. V sobotu dopoledne měli možnost prohlédnout si základní školu a po slavnostních projevech starosty a místostarosty obce, ředitele školy, velitele hasičů a senátora jihočeského kraje, se připravili na školní vystoupení. Dále zhlédli ukázku hasičského zásahu i hasičské techniky. Následovaly „Pivní slavnosti“, doprovázené hudbou. V neděli jsme vyjeli na výlet do Českého Krumlova. Po prohlídce zámku a jeho okolí, jsme poobědvali v jedné z místních restaurací, nakoupili suvenýry a vydali se zpět do Želče. V pondělí se studenti i pedagogové zapojili do výuky přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku, vedené v češtině i angličtině. V 11 hodin nás přijal starosta obce na obecním úřadě. Hovořilo se o politice, kultuře, zemědělství i vzdělávání v našich zemích a jednotlivých regionech. Odpoledne jsme strávili na rodinné farmě u Nováků v Oboře. Prohlédli jsme si skleníky, bioplynku i rodinný pivovar. Pondělní večerní slavnostní rozloučení proběhlo i s účastí pana starosty, místostarosty a členů školské rady. Naše příští setkání je naplánováno na květen nebo červen 2019 opět v Legionowu.

     
     

 


Úspěch našich žáků na Dopravní olympiádě

Dne 6.6. se zúčastnili žáci 2. ročníku Nikola Křížová, Josef Boháč, 3. ročníku Michaela Hrdličková, David Vavřík a 4. ročníku Viola Lišková, Jan Kadlec, okresního kola dopravní olympiády v Táboře a vybojovali výborné 3. místo.

V celkovém pořadí mezi jednotlivci u dívek Michaela Hrdličková obsadila 1. místo, z chlapců se umístil nejlépe David Vavřík na 4. místě.

Žáci soutěžili ve 4 disciplínách - jízda na kole na dopravním hřišti, jízda zručnosti, zdravověda a dopravní testy.

Srdečně gratulujeme k úžasnému výkonu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Úspěch našich žáků na Dopravní olympiádě Úspěch našich žáků na Dopravní olympiádě

 


Zlatá medaile pro ZŠ Želeč

Zlatá medaile pro ZŠ ŽelečŽák prvního ročníku Michal Šerý vybojoval na Atletickém přeboru Táborska v hodu kriketovým míčkem výkonem 24,48 m první místo.

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!

 


Škola v přírodě opět ve znamení mnoha zážitků

V týdnu od 11.6. - 15.6.2018 vyjely děti třetího, čtvrtého a pátého postupného ročníku na školu v přírodě do Rekreačního střediska Želivka-Vřesník nedaleko Humpolce. Po dopoledním učení chodily děti na vycházky do přírody. Podívaly se na nedalekou Sedlickou přehradu, do Želivského kláštera. Zažily orientační běh s plněním úkolů v terénu i noční stezku odvahy, na které je čekalo setkání s lesním kamarádem Hejkalem. Ani deštivá středa (13.6.) nás nezaskočila. Díky zaměstnancům rekreačního střediska, kteří nám vyšli vstříc a pustili nás do místní hospůdky, jsme tento den strávili v suchu a teple. Paní učitelky pro děti připravily pěkný program. Odpoledne zde děti zhlédly film ,,Doba ledová“ ( 5.díl) a paní vychovatelka Lada připravila pro děti ,,Karaoke“. Všichni se dobře bavili, ani se nám nechtělo končit. Poslední večer jsme se sešli u ,,táboráku“ při opékání špekáčků, kde jsme si připomněli zásady táborničení a chování u otevřeného ohně. Na dobrou noc jsme si s chutí zazpívali známé písničky, které se nesly celým táborem a přilákaly k ohni i ostatní obyvatele rekreačního střediska. V pátek ráno jsme dobalili batohy a po snídani a rozloučení s naším oblíbeným panem kuchařem i ostatními zaměstnanci, jsme se přiměřeně unaveni, ale spokojeni z příjemně stráveného týdne v přírodě, vrátili domů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat našim učitelkám, vychovatelkám i paní zdravotnici, která se aktivně zapojila do celého programu naší letošní školy v přírodě, též rodičům, kteří přispěli svou pomocí k  organizaci programu.

Za kolektiv Mgr. Marie Kostečková, učitelka

 


Účast Základní školy na sbírce Českého dne proti rakovině

Již desátým rokem se naše škole zúčastnila charitativní sbírky Den proti rakovině, který pořádá Liga proti rakovině Praha. Prodali jsme 200 kytiček a vybrali jsme celkem 4 301 Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli a také žákům a učitelům, kteří se na sbírce podíleli. 


Bruslení děti baví!

V letošním školním roce se naše MŠ poprvé zapojila do projektu "Děti do bruslí". Kurz má 10 výukových hodin, které probíhají na zimním stadionu v Soběslavi. Rodiče hradí kurzovné (500 Kč) a vybavení dětí. Dopravu platí Obec Želeč.

Do výuky je přihlášeno 17 dětí. Zábavnou formou se učí prvním krokům na bruslích. Nejdříve se učily vstát po pádu na led, poté pomocí kuželů klouzat a chodit po ledu. Nyní už většina dětí tyto základní kroky zvládla a učí se i obtížnější prvky. Předevší se u toho ale náramně baví :-)

     
Bruslení děti baví!

 


Školní karneval se opět vydařil!

Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Původ této „nejdelší veselice“ sahá až do dob pohanských. Veselí, tanec a zpěv se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti – to vše odpradávna provází masopust.

I naše škola každoročně, téměř tradičně, pořádá školní dětský karneval. Ve čtvrtek 15. února se sešlo ve škole velké množství masek. Některé byly krásné, koupené či zapůjčené, jiné byly jednodušší, zato s originálním nápadem a vtipem doma vyrobené. Společně jsme odešli do tělocvičny, kde se všichni „vyřádili“ při hudbě a tanci. Také nechyběly různé soutěže se sladkými odměnami. Opět se toto zábavné odpoledne vydařilo a všichni jsme odcházeli se spoustou zážitků zpět do školy. Za pomoc je třeba poděkovat i učitelkám. Vychovatelky ŠD

Školní karneval se vydařil Školní karneval se vydařil Školní karneval se vydařil
     
Školní karneval se vydařil Školní karneval se vydařil Školní karneval se vydařil

 


Třídní projekt "Veselé zoubky“

Žáci prvního ročníku naší školy se v hodinách prvouky v rámci tematického celku "Člověk a jeho zdraví“ zapojili do preventivního programu "Veselé zoubky“ vyhlášeného společností dm drogerie markt s.r.o., Česká republika.

V průběhu několika vyučovacích hodin žáci shlédli film "Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Seznámili se s tím, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz.

Probírali zásady správné péče o zoubky, jak si čistit zoubky a proč navštěvovat zubního lékaře. Žáci se také z interaktivního programu dozvěděli, jaký zubní kartáček si vybrat, jak často ho měnit, jak často navštěvovat zubního lékaře, jak se správně stravovat, abychom předcházeli zubnímu kazu.

Za správné vyplnění pracovního listu dostali žáci jako odměnu dm dárkové balíčky "Veselé zoubky“ s předměty, které se týkají ústní hygieny.

Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“
     
Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“
     
Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“

 


Školkou kráčel Mikuláš ...

Od samého rána se zraky dětí obracely k oknu, kde vyhlížely Mikuláše a Anděla. Že existuje peklo, si děti připomněly malým peklíčkem postaveným uprostřed herny na korci. Děti zatančily, zazpívaly a od hodného čerta dostaly nadílku v pytlíku. Kdo ví, co v ní najdou….? Tak za rok zase nashledanou!!!

Školkou kráčel Mikuláš ... Školkou kráčel Mikuláš ... Školkou kráčel Mikuláš ...
     
Školkou kráčel Mikuláš ... Školkou kráčel Mikuláš ... Školkou kráčel Mikuláš ...

 


Návštěva partnerské školy v Legionowu – 9.10. - 13.10.2017

Letos v říjnu jsme již podruhé přijali pozvání naší polské partnerské školy v Legionowu. Zúčastnilo se ho pět žáků a žákyň 4. a 5.třídy a jedna naše bývalá žákyně, která nyní navštěvuje již sedmý ročník v ZŠ v Sezimově Ústí. Byla mladším žákům velkou oporou a pomocí, jak v překládání, tak ve věcech organizačních. Dále pak dvě pedagožky, Mgr. M.Kostečková a Mgr.V.Atanasová.

Pro děti, které byly opět ubytované v polských rodinách, byl připraven velmi pestrý a zajímavý program. V úterý se dozvěděly něco o polské historii, o vývoji divadla od prvopočátků a večer předvedly připravené divadelní vystoupení. Nebyly nejlepší, ale sošku za účast si odnesly.

Ve středu si prohlédly novou i starou část Varšavy. V nedalekém městečku Wilanów navštívily palác Jana III. Sobieskeho i s jeho přilehlými zahradami. Je to překrásný palác, s dobově zachovalým vybavením, kam kdysi polský král jezdíval na letní sídlo.

Ve čtvrtek dopoledne se zúčastnily školních workshopů a po obědě měly možnost předvést své dovednosti ve sportovních soutěžích. Karolína Ludikarová byla oceněna jako vítězka v moderním tanci. Čtvrteční odpoledne a večer byl ponechán volbě rodin tak, aby si je společně užili.

Protože byl celý projekt připraven v jazyce anglickém, ale i polském, věříme, že nabyté zkušenosti naše malé studenty obohatily a budou se dál pilně cizím jazykům věnovat.

Mgr. Vlasta Atanasová, učitelka AJ

Návštěva partnerské školy v Legionowu – 9.10. - 13.10.2017 Návštěva partnerské školy v Legionowu – 9.10. - 13.10.2017 Návštěva partnerské školy v Legionowu – 9.10. - 13.10.2017
     
Návštěva partnerské školy v Legionowu – 9.10. - 13.10.2017 Návštěva partnerské školy v Legionowu – 9.10. - 13.10.2017 Návštěva partnerské školy v Legionowu – 9.10. - 13.10.2017

 


Projekt EDISON opět v naší škole

Stejně jako v loňském roce i letos se ZŠ a MŠ Želeč společně se ZŠ Malšice zúčastnila projektu Edison, pořádaném mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Navštívilo nás celkem pět lektorů – La z Gruzie, Kamran z Azerbajdžánu, Isidora z Číny, Kani z Kyrgizstánu a Yusuf  z Jordánska. Prezentace jednotlivých zemí probíhaly v dopoledních hodinách, lektoři dětem ukazovali památná místa a zajímavosti svých zemí, ukázky byly doplněny hrami, soutěžemi a tanečky. Výklad probíhal v anglickém jazyce, několik vybraných slov se naši žáci naučili i v rodném jazyce našich hostů.

Program byl doplněn odpoledními aktivitami pro lektory. Ve středu byl zorganizován výlet do Tábora, kde měli naši hosté možnost navštívit Husitské muzeum a táborské podzemní chodby. Čtvrtek byl věnován pohybovým  aktivitám v ZŠ Malšice, kde se konalo sportovní odpoledne pro lektory a žáky našich škol.

Celotýdenní program byl zakončen v pátek, kdy jsme se s našimi hosty rozloučili a poděkovali za milou návštěvu. Velký dík patří také všem hostitelským rodinám, u kterých byli lektoři ubytováni a bez kterých by se akce podobného typu nemohla konat.

Projekt EDISON Projekt EDISON Projekt EDISON
     
Projekt EDISON Projekt EDISON  

 


Úspěch našich žáků na atletické olympiádě

Úspěch našich žáků na atletické olympiáděVe středu 21. června 2017 se uskutečnila na Stadionu Míru v Táboře atletická olympiáda žáků 1. stupně základních škol. Naši školu reprezentoval osmnáctičlenný tým složený z žáků 1. - 5. ročníku.

V silné konkurenci městských škol se nám podařilo získat dvě zlaté (Viola Lišková - kriket, 3.ročnik; Vendula Mojžíšová – kriket, 2.ročník)  a dvě bronzové medaile (Robin Jelen - běh 50m; Daniel Kirilin – kriket, 2.ročník).

Ani ostatní soutěžící nezaháleli. Do celkového hodnocení týmů nasbírali 146 bodů, a tím získali 12. místo v celkovém bodování z jednatřiceti zúčastněných škol. Gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy i obce Želeč.


Škola v přírodě

Také v letošním roce žáci 3.- 5. ročníku vyjeli na Školu v přírodě do rekreačního střediska Želivka. Školy v přírodě se účastnilo celkem 40 žáků. V krásném, klidném prostředí Vysočiny jsme si užili sluníčka, přírody a společných výletů do okolí. V dopoledních hodinách děti vypracovávaly úkoly v rámci výuky. Odpoledne děti sportovaly a plnily úkoly do společné hry "Cesta za Želivským pokladem". Na společných výletech navštívily Sedlickou přehradu a město Želiv. Poslední večer jsme si opekli špekáčky a poseděli u ohně.

Dětem se Škola v přírodě líbila a už se těší na příští rok.

Škola v přírodě Škola v přírodě Škola v přírodě
     
Škola v přírodě Škola v přírodě Škola v přírodě
     
Škola v přírodě Škola v přírodě Škola v přírodě

 


Mladý zdravotník

Ve čtvrtek 18.5.2015 se v Táboře konalo okresní kolo soutěže hlídek „Mladý zdravotník“. Ze základní školy Želeč se zúčastnila dvě družstva. Obě si velmi dobře poradila s resuscitací, popálením, alergickou reakcí, velkým krvácením, obvazovou technikou i transportem raněných. Dále soutěžila v dopravních testech, která se hodnotila samostatně.

Družstvo ve složení: Daniel Kupka, Lucie Šídlová a Tereza Kostečková bylo oslabeno. To je neodradilo. Dokázali, že jsou týmovými hráči a vše zvládli, jako by byli v plném počtu. Obsadili čtvrté místo. Družstvo Martin Voborský, Ferdinand Palka, Jan Voborský, Kamila Kárníková a Jana Zetochová se umístnili na pátém místě.

Všem našim mladým zdravotníkům děkujeme za jejich úsilí a vzornou reprezentaci školy.

Mladý zdravotník Mladý zdravotník Mladý zdravotník Mladý zdravotník
       
Mladý zdravotník Mladý zdravotník Mladý zdravotník Mladý zdravotník

 


Projekt "Ovoce do škol"

V rámci Projektu Ovoce do škol proběhl na škole doprovodný program Ochutnávkový koš. V Ochutnávkovém koši byly různé druhy exotického ovoce, ale i běžné zeleniny. Během ochutnávky jsme si povídali o prospěšnosti konzumace ovoce a zeleniny. U některých druhů exotického ovoce jsme si říkali, kde se pěstuje, případně jak se vhodně připravuje.

Dětem se ochutnávka líbila a určitě si pochutnaly. 

V rámci projektu Ovoce do škol dostávají žáci pravidelně jednou za 14 dní různé druhy ovoce a zeleniny.

Projekt "Ovoce do škol" Projekt "Ovoce do škol" Projekt "Ovoce do škol"

 


Návštěva partnerské školy z Polska

V týdnu od 24.4. - 28.4.2017 jsme na naší škole přivítali osm studentek a tři pedagožky z Polska, z města Legionowo, které leží nedaleko Varšavy. Na této škole, oproti naší, studuje 600 žáků. Je zde 1.a 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium. 

Přijely na naše pozvání, abychom jim mohli oplatit setkání, které proběhlo v březnu loňského roku na jejich škole. 

Žákyně byly ubytovány v rodinách našich žáků. Účelem tohoto setkání bylo, aby si děti prověřily a uplatnily své znalosti angličtiny ve vzájemné komunikaci. A pokud se vyskytl nějaký problém, domluvili se polsky, protože polština je velice blízký jazyk tomu našemu.

V tomto týdnu se žákyně i pedagožky zapojily v dopoledních hodinách do výuky vlastivědy a angličtiny a dvou workshopů – HV a PV. My zase shlédli pěknou prezentaci o partnerské škole.

Paní učitelky navštívily i želečskou mateřskou školu a mohly tak porovnat úroveň jejich a naší MŠ.

Také jsme se snažili ukázat mnoho zajímavostí z našeho okolí. Navštívili jsme místní „Špejchar“, soběslavské náměstí a Kostel sv.Petra a Pavla i s přednáškou a nádhernou soběslavskou knihovnu. Ta se všem moc líbila.

Uprostřed týdne jsme podnikli celodenní výlet do Hluboké nad Vltavou. Návštěva Tábora a táborského Muzea čokolády i s pracovní dílnou se také vydařila.

Čtvrteční slavnostní rozloučení proběhlo i s účastí pana starosty, místostarosty a členů školské rady. Naše příští setkání je naplánováno na říjen 2017 opět v Legionowu. 

Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska
     
Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska
     
Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska  

 


Účast Základní školy na sbírce Českého dne proti rakovině

Již devátým rokem se naše škole zúčastnila charitativní sbírky Den proti rakovině, který pořádá Liga proti rakovině Praha. Prodali jsme 200 kytiček a vybrali celkem 4 444 Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli a také žákům a učitelům, kteří se na sbírce podíleli.  


Karneval školní družiny

Dne 23.2.2017 pořádala ŠD již tradiční školní karneval. Rej masek se letos konal v sále KD. Děti si užily spoustu zábavy jak taneční, tak i soutěžní. Na všechny čekala sladká odměna. Velký dík patří nejen všem krásným maskám, ale i pani učitelkám za organizaci. Těšíme se na další ročník. 

Karneval školní družiny Karneval školní družiny Karneval školní družiny
     
Karneval školní družiny Karneval školní družiny Karneval školní družiny
     
Karneval školní družiny Karneval školní družiny Karneval školní družiny
     
Karneval školní družiny Karneval školní družiny Karneval školní družiny
     
Karneval školní družiny Karneval školní družiny Karneval školní družiny

 


Karneval v ZŠ

Karneval v ZŠ


Zdravá pětka

Ve dnech 7. a 8. února  2017 se žáci naší školy zúčastnili celorepublikového vzdělávacího projektu Zdravá pětka. Během dvouhodinové výuky, vedené lektorkou Šárkou Holou, se žáci seznámili se zásadami zdravého stravování. Zábavnou formou si vyzkoušeli složit jídelníčky, prozkoumat složení potravin, pitný režim i základy hygieny. Závěrem si ve skupinkách zasoutěžili ve výrobě zdravého svačinového talíře, na kterém si za odměnu pochutnali.

Děkujeme lektorce Šárce Holé za její velmi pěknou prezentaci a Nadačnímu fondu Albert, který poskytuje školám vzdělávací program zdarma.

Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka
     
Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka
     
Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka

 


Děti do bruslí

Žáci naší školy se od začátku tohoto roku účastní projektu Děti do bruslí - výuka bruslení je moc baví! Zábavnou formou se učí základní bruslařské dovednosti - trenéři si pochvalují, jak jsou děti šikovné!

Děti do bruslí Děti do bruslí Děti do bruslí
     
Děti do bruslí Děti do bruslí Děti do bruslí

 


Mobilní Planetárium

Ve středu 18.1. navštíví žáci naší školy mobilní Planetárium. Pro žáky jsou připraveny dva programy:

 • Astronomie pro děti – pro žáky 1.a.3.ročníku. Tento film doplňuje informace o Sluneční soustavě. Jak je velké Slunce, jak daleko je od Země a jiné zajímavosti.
 • Pro 4. a 5.ročník je připraven program Původ života. Pořad je inspirativní cestou časem a současně hledáním vzniku času a místa člověka ve světě a v kosmu.

Tyto pořady vhodně doplní výuku přírodovědy a prvouky. Žáci názorně uvidí děje ve vesmíru, které si mnohdy ani nedovedeme představit. Vstupné 55 Kč.


Zpívání koled v kapličce

Zpívání koled v kapličceZákladní škola Želeč Vás zve na Vánoční zpívání koled, které se uskuteční v úterý 20.12.2016 od 17.hodin v kapličce. Žáci naší školy si pro Vás připravili vánoční program koled a básní. Srdečně Vás zveme!


Drakiáda ZŠ

Foukej, foukej, větříčku,.... To bylo přání všech dětí ze ZŠ Želeč. Ve čtvrtek 20. 10. ve 13,00 h jsme se s dětmi sešli před školou i s překrásnými draky. Od krtka přes netopýra až po ninju. Na školkové zahradě totiž pořádala ŠD každoroční drakiádu. Větříček sice dechem šetřil, ale i přes to draci krásně létali. Některým dětem přišli na pomoc rodiče, ostatním pomáhaly ochotné paní učitelky. Všichni si drakiádu naplno užili a těšíme se na další ročník.

Drakiáda v ZŠ Drakiáda v ZŠ Drakiáda v ZŠ

 


Děti z naší ZŠ na ledě!

Ve středu 12.10. měli možnost žáci naší školy strávit středeční odpoledne ve sportovním duchu. Navštívili jsme Zimní stadion v Soběslavi. Již tradičně v podzimním i zimním období jezdíme s dětmi bruslit. Zájem dětí o bruslení je veliký. Žáci prvního až pátého ročníku, kteří pravidelně s námi jezdí, dělají v bruslařských dovednostech znatelné pokroky. Tuto aktivitu chceme i nadále podporovat, protože přírodního ledu si děti za poslední zimy moc neužily. Škola hradí hodinový pronájem zimní plochy a děti si platí dopravu. Do konce března plánujeme tři až čtyři návštěvy. Na příští bruslení se můžeme těšit 23. listopadu ve stejný čas.

     
 

 


Drakiáda

Drakiáda


EDISON v Želči

Ve dnech 26.9. - 30.9. 2016 jsme na naší škole v rámci mezinárodní spolupráce s organizací AIESEC přivítali osm stážistů. Byli to studenti nejen z Evropy, ale i ze Střední Ameriky, Afriky a Asie.

Představila se nám Nazanin z Iránu, Sophie z Hong Kongu, Reem z Jordánska, Anuka z Gruzie a Anastasia z Ukrajiny, dále pak Eduardo z Mexika, Haseeb z Pakistánu a Ibrahim z Maroka. V tomto týdnu žákům čtvrté a páté třídy odpadla běžná výuka, avšak v hodinách se průběžně vystřídali všichni stážisté s velmi pěknými a úžasně připravenými prezentacemi o svých zemích. Děti byly formou vyprávění, her a tanečků seznámeny s kulturními zvyky, tradicemi, historií a zajímavostmi těchto států. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce i za pomoci učitelů a jsme přesvědčeni, že toto setkání bylo přínosem i do budoucna, jako velká motivace pro další vzdělávání žáků v angličtině. Velkým plus bylo i pěkné chování stážistů. Srdečnost, vstřícnost a nenásilná forma s jakou přistupovali k předávání jednotlivých informací, bylo velmi milé. Jelikož jsme malá škola, studenti byli rozděleni do dvou skupin a po dohodě se Základní školou v Malšicích, probíhala podobná prezentace i tam. Celý týden jsme úzce spolupracovali. V úterý a ve čtvrtek jsme našim hostům zpestřili odpoledne bowlingovým turnajem a sportovními aktivitami, kterých se zúčastnili jak žáci, tak i rodiče a učitelé. Ve středu, kdy byl stání svátek, jsme je společně s Malšickou školou vyvezli na výlet do Bechyně a ukázali trošku historie zase z našeho regionu. Návštěva zámku i kláštera byla velmi pěkná a hostům se líbila. Následoval společný oběd.

Na závěr nesmíme zapomenout, že velké poděkování patří i rodinám, ve kterých byli naši studenti ubytováni. Postarali se nejen o příjemný pobyt, ale i o program v době, kdy studenti měli volno.

EDISON v Želči EDISON v Želči EDISON v Želči

Více fotografiíí naleznete ve Fotogalerii.


Škola v přírodě

Ve dnech 13. - 17.6.2016 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili školy v přírodě v rekreačním středisku Želivka. Tento ozdravný pobyt jsme absolovali již podruhé na stejném místě.

V dopoledních hodinách se žáci věnovali výuce a po obědě vycházkám do přírody, které byly zaměřené na poznávání přírodnin. Mezi další hlavní činnosti patřily sportovní aktivity. Letošní pobyt byl ve znamení plnění indiánských úkolů.

Cílem pobytu je stmelení třídního kolektivu a učení k samostatnosti. Dětem se na škole v přírodě líbilo, zažili spoustu zážitků a na závěr školního roku prožili pěkný týden. Žáci zaslouží pochvalu za pěkné bezproblémové chování.

Škola v přírodě Škola v přírodě Škola v přírodě
     
Škola v přírodě Škola v přírodě  

 


Ukázka hasičského zásahu

Ve středu 22. června jsme mohli shlédnout se školní družinou ukázku záchrany popálené osoby od jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Plané nad Lužnicí. Vše bylo připraveno jako ve skutečnosti. Hasiči přijeli za zvuku hasičské sirény a v zásahových kombinézách prováděli záchranu dívky, která byla popálena na těle a hasili zapálený oheň. Tato ukázka byla zároveň i ponaučením, že nikde sami nemáme manipulovat  s otevřeným ohněm. Děti si prohlédly vybavení auta i kabinu posádky, mohly klást otázky na cokoliv je zajímalo. Rovněž  jsme se podívali na ukázku útoku mladých hasičů ze  Želče a nakonec jsme si všichni zastříkali z proudnice. Odpoledne se velmi vydařilo, počasí nám přálo a se zážitky jsme se vraceli zpět do školy. Velké poděkování patří paní Elišce Míškové, která toto odpoledne pro nás celé perfektně zorganizovala. Bylo to prostě úžasné!!!

     

 


Úspěch mladých zdravotníků

Žáci prvního stupně Základní školy Želeč, ve složení: Karolína Ludikarová, Matěj Novotný, Kateřina Palková, Ondřej Podzimek a Tereza Boháčová, zvítězili v okresním kole soutěže hlídek mladých zdravotníků, konaného 12. května 2016 v Táboře. Oblastní spolek Českého červeného kříže v Táboře je nominoval do krajského kola.

Krajské kolo se uskutečnilo dne 26. května 2016 na nádvoří hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Zde poměřili své znalosti a dovednosti se šesti nejlepšími hlídkami, vítězi okresních kol prvního stupně základních škol Jihočeského kraje. Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jindřichově Hradci připravil v zámeckém parku stanoviště s praktickým provedením první pomoci. Soutěžící ošetřovali krvácivá zranění, popáleniny, odřeniny, úraz hlavy, poskytli první pomoc diabetikovi. Na stanovišti obvazové techniky předvedli své dovednosti s obvazy i šátky. Transportovali zraněné, odpovídali na otázky z první pomoci. U Hasičského záchranného sboru oblékali na čas zásahový oblek včetně dýchacího přístroje. Policisté žáky prověřili ze znalostí dopravních předpisů. Jedno stanoviště bylo věnováno otázkám s drogovou tématikou.

Naši zdravotníci předvedli týmovou práci, ve které se vzájemně podporovali a zaslouženě získali nádherné 2. místo.      

Připravovali se celý školní rok v kroužku Mladých zdravotníků pod vedením Hany Skalníkové. Děkujeme našim mladým zdravotníkům za jejich úsilí a vzornou reprezentaci školy.

ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
       
ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
       
ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
       
ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ  

 


Úspěchy ve výtvarné soutěži

Okresní myslivecký spolek-ČMMJ Tábor uspořádal 12. ročník výtvarné myslivecké soutěže na téma "ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI".

Žáci naší školy se pod vedením svých učitelek do soutěže úspěšně zapojili. Pěkné umístění v kategorii Základní škola 1.-3. třída získali: 1. místo Lucie Pánková (2.třída), 2.místo Matouš Komma a Mariana Řezáčová (oba 2. třída).

V kategorii Základní škola 4.-7. třída obsadila 1. místo Ester Mares (4.třída), 2. místo Tereza Kostečková (4.třída), stejné místo získal Ondřej Podzimek (5. třída) a 3. místo vybojovala Kateřina Ludikarová.

Všem výhercům gratulujeme! Díky výbornému zastoupení našich žáků na stupních vítězů jsme již potřetí  v této výtvarné soutěži získali pro naši školu  putovní myslivecký pohár.


Úspěch naší školy v Okresní soutěži Mladých zdravotníků

Dne 12. května proběhla okresní soutěž mladých zdravotníků v Táboře. Naší školu reprezentovaly dvě družstva ve složení :

 •  Družstvo A: Karolína Ludikarová, Matěj Novotný, Kateřina Palková, Ondřej Podzimek a Tereza Boháčová
 •  Družstvo B: Daniel Kupka, Kamila Kárníková, Marianna Kirilin, Lucie Šídlová a Miroslav Kravar

Hodnoceni byli za praktické provedení první pomoci, v obvazové technice, transportu postižených. Součástí soutěže byl test z dopravní výchovy a pro zábavu si vyzkoušeli uzlování, topografii, použití hasících přístrojů i zabalení evakuačního zavazadla. Všichni se snažili. Bodové hodnocení bylo těsné.

Družstvo B se účastnilo poprvé. Získali sedmé místo. Družstvo A jsou zkušení zdravotníčci a své znalosti zhodnotili prvním místem. Postupují do krajského kola, které se koná dne 26. května v Jindřichově Hradci.

Všem žákům gratulujeme.

Děkujeme mladým zdravotníkům za snahu po celý školní rok a jejich reprezentaci školy. Přejeme hodně úspěchů v krajské soutěži. Hana Skalníková, vedoucí Zdravotního kroužku

Úspěch naší školy v Okresní soutěži Mladých zdravotníků Úspěch naší školy v Okresní soutěži Mladých zdravotníků Úspěch naší školy v Okresní soutěži Mladých zdravotníků
     
Úspěch naší školy v Okresní soutěži Mladých zdravotníků Úspěch naší školy v Okresní soutěži Mladých zdravotníků  

 


Divadelní představení v Divadle Oskara Nedbala

V pondělí 16.května navštívíme divadelní představení Ronja, dcera loupežníka od Astrid Lindgrenové. Hra vypráví o loupežnické dcerce Ronje, která se narodila za jedné bouřlivé noci. Hrad, který obýval její otec obsadila nepřátelská banda pod vedením loupežníka Borka, kterému se ve stejnou dobu narodil syn Birka. Z dětí se pak stali nejlepší přátelé.

Vstupné 50 Kč. Hraje Činoherák Ústí nad Labem


Čarodějnické rejdění v ZŠ

Ve čtvrtek 28.dubna se sešli na školní zahradě čarodějnice a čarodějové z naší školy. Nejdříve jsme se přivítali a řekli si něco o významu filipojakubské noci. Ze začátku se počasí mračilo, ale pak se na nás smálo i sluníčko. Potom jsme se rozešli po zahradě a hřišti, kde byly připraveny různé soutěže – např. slalom na koštěti, hod škrpálem do dálky, skákání v pytlích, lovení pavouků ze sítě, házení brambor do košíku a jiné. Nakonec jsme si opekli špekáčky. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na průběhu celého odpoledne. Vychovatelka ŠD

Čarodějnické rejdění v ZŠ Čarodějnické rejdění v ZŠ Čarodějnické rejdění v ZŠ
     
Čarodějnické rejdění v ZŠ Čarodějnické rejdění v ZŠ  

 


Čarodějnický rej ve školní družině

Čarodějnický rej ve školní družině


Turnaj ve florbale

V úterý 12.dubna se naše škola účastnila turnaje ve florbalu ve sportovní hale v  Chotovinách. Turnaje se účastnilo 8 základních škol. V naší skupině byla ZŠ Chotoviny, ZŠ Dražice a ZŠ Soběslav Komenského. V těžké skupině jsme obsadili 4.místo. V dalších dvou zápasech jsme vyhráli. Porazili jsme ZŠ Tábor Mikuláše z Husi a ZŠ  Borotín. Naši florbalisté bojovali srdnatě a odměnou jim bylo šesté místo. Po taktické stránce je vidět dlouhodobá příprava a taktický  trénink trenéra Josefa Čaňka. Přejeme našim florbalistům mnoho dalších vítězných zápasů.

Výsledky: Želeč -  Soběslav 6 : 0; Želeč – Dražice  2 : 0; Želeč – Chotoviny  2 : 0; Želeč – Tábor Mikuláše z Husi 1 : 0; Želeč – Borotín  2 : 0

Turnaj ve florbale Turnaj ve florbale

 


Návštěva Legionowa, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016

Ve dnech 14.3. – 19.3. 2016 měla naše škola možnost vycestovat na týdenní pobyt do polského města Legionowo. Pozvala nás místní Základní škola, která ve spolupráci s městem Legionowo pořádala 3.ročník divadelního  festivalu. Kromě naší školy byli pozváni žáci z Lotyšska a Ukrajiny.

Z naší školy se účastnilo sedm žáků ze čtvrtého a z pátého ročníku, pan ředitel Petr Cába a paní učitelka anglického jazyka Vlasta Atanasová.

Děti byly ubytovány v rodinách svých polských kamarádů. Byl pro nás připraven bohatý a pestrý program. Ve škole se žáci mohli účastnit zajímavých workshopů z biologie, pracovní výchovy a chemie. Také se naučili základům polského tance polonézy.

V rámci divadelního festivalu, naši žáci vystoupili s pohádkou O veliké řepě v anglickém jazyce. Tato pohádka  se velmi líbila a měla velký úspěch.

Byly pro nás připraveny pěkné výlety do Krakova a Varšavy.

Všichni jsme byli nadšeni z velmi příjemného a vřelého přijetí. Byli bychom rádi, kdyby děti i nadále zůstaly v kontaktu se svými polskými kamarády.

Příští rok na oplátku chceme polské kamarády a učitele pozvat na naší školu.   

Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016 Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016 Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016
     
Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016 Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016 Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016
     
Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016 Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016 Návštěva Legionowo, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016

 


Prohlídka Hasičského záchranného sboru v Měšicích

Ve čtvrtek 24.3. pořádá Základní škola prohlídku Hasičského záchranného sboru v Táboře. Žáci si budou moci prohlédnout hasičskou techniku, vybavení  a zázemí Hasičského záchranného sboru. Přihlášky mohou žáci odevzdávat třídním učitelům. Počet žáků je omezen 25-30 žáků. Sraz 6,45 hod. před  zastávkou. Příjezd do Želče v 11,30 hod.

Upozornění: tento den odpoledne školní družina není. Žáci odchází po příjezdu autobusu domů. 


Karneval školní družiny

Dne 11.2.2016 se konal karneval školní družiny. Letos nás přišlo podpořit opravdu velké množství krásných masek. Děti si užily zábavu v podobě soutěží a tance. Sladká odměna nechyběla. Poděkování patří všem zúčastněným, zvláště pak panu Vavříkovi za půjčení aparatury a paní Míškové za dokonalý výběr hudebního programu.

Karneval školní družiny Karneval školní družiny Karneval školní družiny
     
Karneval školní družiny Karneval školní družiny  

 


Rozšíření pohybových aktiv ve Školní družině

V souvislosti s nedostatkem pohybu dětí a konzumním způsobem trávení volného času, vzniká trend zařazování pohybových aktivit ve školní družině více, než tomu bylo doposud. Proto se i naše školní družina rozhodla zařazovat pravidelné pohybové činnosti. A to vždy

 • V úterý 13.00 – 13.45 → Pohybové činnosti s prvky gymnastiky (kladina, přeskok,  švihadla, cviky na žíněnce, ale i celkové držení těla a protahování)
 • Ve středu 13.30 – 14.15 → Pohybové činnosti s prvky atletiky (běh, chůze, hod, posilovací cviky, slalomy, štafety,…)
 • V pátek 13.30 – 14.15 → Pohybové činnosti s míčem (dribling, hod, střelba na koš, míčové hry,…)

V zimních měsících a za nepříznivého počasí budou tyto aktivity probíhat v tělocvičně. V případě dobrého počasí se budou konat na sportovním hřišti základní školy. 


Návštěva soběslavské knihovny

V pátek 6. listopadu jsme se rozjeli se ŠD do soběslavské knihovny. Nejdříve jsme se seznámili s prostory knihovny, kde jsme si prohlédli výstavu cirkusových dřevěných loutek, kterou připravil soubor Karromato. K vidění byly také dětské výtvarné práce inspirované loutkovým divadlem. Paní knihovnice měla pro nás připravené povídání o soběslavském hradu. Z něj zbylo už jen staré obvodové zdivo. A právě tam byla vestavěna Městská knihovna, jejíž stěny jsou ze skla, aby byly vidět staré obvodové zdi. Je to unikátní stavba nejen u nás, ale i na světě. Knihovna se sem přestěhovala před pěti lety. Nejvíce se dětem líbilo podzemí hradu. Zatím se připravuje a bude sloužit jako skladovací prostory. Následovala prohlídka kamenné terasy s výhledem na nádvoří, kde stojí socha Petra Voka. K hradu neodmyslitelně patří Hláska, ta byla jeho součástí a je také nově opravena. Po dřevěném schodišti jsme vystoupali až nahoru a malými okénky se rozhlédli po okolí. Strašidelné dekorace vyrobily děti z MŠ. V přízemí Hlásky bylo dříve zřejmě vězení a právě tady si vyslechly děti pověst o kováři Jakubovi. 

Návštěva soběslavské knihovny Návštěva soběslavské knihovny Návštěva soběslavské knihovny

 


Dopravní hřiště v Soběslavi

V pátek 2.října se účastníme dopoledního programu na Dopravním hřišti v Soběslavi. Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku si zopakují důležité dopravní značky a své znalosti ověří jízdou na kole na kruhovém objezdu a na křižovatce řízené světelnými semafory. Je nutné vzít si s sebou vhodné sportovní oblečení a cyklistickou helmu. 


Pozvánka na drakiádu školní družiny

středa 23.9.2015 od 13 hodin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drakiada-2015.doc 159.7 Kb

Návštěva Blatského muzea v Soběslavi

Ve středu 17. června  jsme se školní družinou navštívili Blatské muzeum v Soběslavi. Zde jsme si prohlédli stálou expozici „Příroda Táborska“, která nám přibližuje současný stav přírody v táborském okrese. Seznámili jsme se s faunou a florou, živou i neživou přírodou polí, luk i lesů. Kromě stálé expozice zde probíhá výstava  „Zkamenělá minulost jižních Čech“. Všichni jsme se přenesli do minulosti okolí našeho domova před mnoha miliony let a byli jsme velmi překvapeni, jak kdysi vypadala krajina v místě, kde dnes žijeme. Víte například, že před geologicky celkem zanedbatelnou dobou, před nějakými dvaceti až čtyřiadvaceti tisíci lety, bylo Táborsko pustou pouští? Mnoho dalších zajímavostí o našem okolí jsme se dozvěděli právě zde. Nakonec jsme si všichni  vyzkoušeli, jak se stát paleontologem a mohli jsme si vykopat a objevit tak originální zkameněliny z prvohorního pralesa a odnést si domů kousek života z doby před 300 miliony lety. Všichni jsme byli z výletu nadšeni a zakončili jsme ho zmrzlinou v místní cukrárně. 

Návštěva Blatského muzea v Soběslavi Návštěva Blatského muzea v Soběslavi Návštěva Blatského muzea v Soběslavi

 


Škola v přírodě Želivka 8.6. - 12.6.2015

Škola v přírodě Želivka 8.6. - 12.6.2015Ve dnech 8.6. - 12.6. jsme uspořádali školu v přírodě. Navštívili jsme rekreační středisko Želivka, které se nachází v krásném prostředí nastejnojmenné řece. Školy v přírodě se účastnilo celkem 32 žáků z třetího, čvrtého a pátého ročníku. Program, který byl pro žáky připraven, byl bohatý a pestrý. V dopoledních hodinách žáci plnili ve skupinách úkoly z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vlastivědy, přírodovědy a prvouky. Odpoledne byla náplň zaměřena na herní činnosti, vycházky do okolí a poznávání přírody. Navštívili jsme nedalekou přehradní nádrž Vřesník a místní vodní elektrárnu, kde byla pro děti zajištěna přednáška o historii a významu vodní elektrárny. Také jsme podnikli výpravu na Sedlickou přehradu, která se nám moc líbila. V rámci odpoledního programu v okolí děti poznávaly přírodniny charakteristické pro tuto oblast a soutěžily ve sportovních disciplínách.

Škola v přírodě se dětem líbila a všichni pedagogičtí pracovníci chválili kázeň dětí.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci školy v přírodě podíleli. Fotky z této akce naleznete ve Fotogalerii.

 


Návštěva školy v německém Grainet

Žáci naší školy, kteří chodí na kroužek německého jazyka, měly možnost navštívit základní školu v bavorském městečku Grainet. Návštěvu zprostředkoval pan Mares. Žáci a učitelé pro nás připravili příjemné uvítání. Měli jsme možnost shlédnout výuku tělesné výchovy a hudební výchovy. Do výuky se zapojili také naši žáci. Návštěva školy se dětem líbila a my jsme také pozvali učitele a žáky místní školy na návštěvu naší základní školy. Děkujeme panu Maresovi za sponzorský dar, který byl využit na zaplacení autobusu.

Návštěva školy v německém Grainet Návštěva školy v německém Grainet Návštěva školy v německém Grainet
     
Návštěva školy v německém Grainet Návštěva školy v německém Grainet  

 


Soutěž mladých zdravotníků

Dne 14.května se  v Táboře konala již tradiční okresní soutěž - Mladý zdravotník. Zúčastnilo se i družstvo naší školy ve složení: Jaroslav Šerý, Eliška Steinbachová, Nikola Pilečková, Matěj Novotný, Tereza Boháčová a Ondra Podzimek.

Své znalosti a dovednosti prověřili v ošetření zranění jako jsou například zlomeniny, tepenné a žilní krvácení, resuscitace, bezvědomí, popáleniny atd. Tedy vše, s čím se můžeme v běžném životě setkat. Dokázali, že poskytnout první pomoc umí a ošklivě vypadajících ran se neleknou. Obsadili krásné druhé místo. Součástí zápolení byl test z dopravní výchovy, za který získali první místo. Volné chvíle vyplnili soutěžením s hasiči, ve kterém si též vedli velmi dobře. Gratulujeme a děkujeme za úspěšné reprezentování naší školy. 

Soutěž mladých zdravotníků Soutěž mladých zdravotníků Soutěž mladých zdravotníků
     
Soutěž mladých zdravotníků Soutěž mladých zdravotníků Soutěž mladých zdravotníků
     
Soutěž mladých zdravotníků Soutěž mladých zdravotníků Soutěž mladých zdravotníků
     
Soutěž mladých zdravotníků Soutěž mladých zdravotníků Soutěž mladých zdravotníků

 


Účast školy na charitativní sbírce

Již šestým rokem se naše škola účastní charitativní sbírky  Český den proti rakovině organizovanou Ligou proti rakovině.

Prodejem kytiček jsme vybrali celkem 3 160 Kč. Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli.

Účast školy na charitativní sbírce


Čarodějnický rej ve školní družině

Ve čtvrtek 30.dubna se na naší školní zahradu slétli čarodějnice a čarodějové z různých koutů našeho kraje.

Nejdříve jsme se všichni představili a udělali na památku společné foto. Potom následovalo plnění nejrůznějších čarodějnických úkolů. Prověřili jsme si své létací dovednosti na koštěti v překážkové dráze, hody brambor do čarodějnického kotlíku i polínkem na cíl, nechybělo ani skákání v pytlích. Nakonec nám čarodějnice prozradily svá čarovná zaklínadla, která používají při vaření kouzelného lektvaru. Po splnění úkolů dostali všichni sladké odměny. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a zábavné odpoledne se vydařilo. Děkujeme všem učitelům za spolupráci při soutěžích.

Čarodějnický rej ve školní družině Čarodějnický rej ve školní družině Čarodějnický rej ve školní družině
     
Čarodějnický rej ve školní družině Čarodějnický rej ve školní družině Čarodějnický rej ve školní družině

 


Česko zpívá koledy

Ve středu 10.12. se naše škola účastnila ve spolupráci s Obecním úřadem akce Česko zpívá koledy. Před obecním úřadem se sešlo asi šedesát zpěváků. Děti pod vedením paní učitelky Vlaďky Šimákové zazpívaly koledy, které si nacvičily. Většina účastníků se ihned přidala. Že se akce podařila svědčí také fotogalerie.

Česko zpívá koledy Česko zpívá koledy Česko zpívá koledy

 


Loutkové divadlo ve ŠD

V pátek 14. listopadu zavítalo mezi děti do školní družiny loutkové divadlo „Klouže“ ze Želče.

Paní Marika Komma Janovská a paní Veronika Absolonová si pro děti připravily velmi pěkné představení nazvané „Velké putování prasátek“. Tento příběh všechny děti moc zaujal. Některé děti byly zapojeny do dění příběhu. Nakonec všichni dostaly sladkou odměnu a mohly si zblízka prohlédnout loutky i kulisy. Dětem se představení velmi líbilo a odnesly si z odpoledne spoustu zážitků.

Loutkové divadlo ve ŠD Loutkové divadlo ve ŠD

 


Výstava chovatelů drobného zvířectva

V pátek 3. října jsme se rozjeli se školní družinou na výstavu chovatelů drobného zvířectva do Soběslavi. Na výstavě byla k vidění spousta drobných domácích zvířat jako jsou králíci, slepice, husy, kachny.

Velkým lákadlem pro nás byla ohrada s vietnamskými prasátky a jejich kamarád Velbloud Vilík a lama Otík. U nich jsme strávili času nejvíce, protože Vildovi se velice líbilo naše drbání.

V pavilonu exotických ptáků jsme viděli spoustu krásně pestrobarevných papoušků.

Prodávala se zde také tombola, ve které jsme mohli získat drobné dárkové předměty, ale i morče, králíka nebo andulku.

Bylo to krásné odpoledne.

Marie Nováková, 5. třída

Výstava chovatelů drobného zvířectva Výstava chovatelů drobného zvířectva Výstava chovatelů drobného zvířectva

 


Září v MŠ

 • Od září 2014 je v MŠ v Želči zapsáno do 3 tříd 61 dětí. Celý měsíc byl měsícem otevřených dveří - hlavně pro rodiče nových dětí - mohli si prohlédnout jednotlivé třídy (Broučky, Motýlky, Včelky) a s dětmi krátký čas ve třídě pobýt. K tomu, aby se děti mezi sebou lépe poznaly a seznámily se s novými kamarády napomáhá společné ranní i dopolední hraní, kdy mohou děti chodit a hrát si ve všech třídách - navštěvují se sourozenci, kamarády.
 • Na některé kulturní akce mezi nás jezdí děti z MŠ Hlavatce, jako např. 30. září, kdy jsme všichni společně se ZŠ shlédli divadelní představení v KD - Zvířátka a loupežníci. Pohádka byla veselá, propojená písničkami a hudbou. Všem dětem se líbila, proto doprovázely vystoupení herců smíchem a potleskem.
 • 22. září se na děti přijela podívat pí Pokorová s pohádkou: "Tři zlatá jablka". Její vyprávění se dětem vždy líbí, protože se mohou zapojit do hraní a stát se součástí vystoupení.
 • Od září začala na naší škole probíhat celoroční hra, kterou připravujeme pro rodiče a děti. Naší snahou je, aby rodiče trávili se svými dětmi více času. Proto i úkoly jsou připravované tak, aby je plnily děti a rodiče společně.
 • Na každý měsíc je přichystaný 1 úkol, který musí děti s rodiči nejdříve najít - je umístěn v kyblíku někde v obci (instrukce jsou na nástěnce v MŠ) a poté splnit. Účast  na hře je dobrovolná - není povinná. Na konci školní roku proběhne vyhodnocení.

Úspěch Lukáše Šerého

Úspěch Lukáše ŠeréhoLukáš Šerý získal zlato na Atletickém přeboru Táborska v hodu kriketovým míčkem hodem 41,50 m. Právě v hodu kriketovým míčkem Lukáš pravidelně od první třídy získává medaile. Gratulujeme k úspěchu. V páté třídě bude také zlato?


Putovní pohár opět na naší škole

Putovní pohár opět na naší školeV letošním školním roce se naše škola opět zapojila do 10. ročníku výtvarné soutěže ,,Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody“ pořádané Okresním mysliveckým spolkem při ČMMJ Tábor. Letos už podruhé naše škola získala diplom za nejlepší výtvarná díla a získala tak na rok putovní pohár. Žáci, kteří se umístili na stupních vítězů jsou: Barbora Nováková, Michal Šerý (2.ročník), Aneta Lišková (3.ročník), Marie Nováková, Jaroslav Šerý (4. ročník) a Daniela Netolická (5. ročník).

Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších výtvarných soutěžích.


Soutěž Mladý zdravotník

Dne 7.května se žáci naší školy zúčastnili okresní  soutěže – Mladý zdravotník.

V kategorii 1.-5.třída soutěžilo deset družstev. Své znalosti a dovednosti prokázali v obvazové technice, transportu raněných, v praktickém provedení první pomoci, v testu dopravní výchovy a řadě hasičských úkolů.

Družstvo ve složení: Jaroslav Šerý (4.tř.), Eliška Steinbachová (4.tř.), Veronika Boháčová (5.tř.), Daniela Netolická (5.tř.) a Ferdinand Palka (2.tř.) obsadilo čtvrté místo.

Družstvo ve složení: Karolína Ludikarová (3.tř.), Matěj Novotný (3.tř), Kateřina Palková (3.tř) a Michal Šerý (2.tř) se umístilo na šestém místě.

Gratulujeme všem k úspěchu. Poděkování  také paní asistence Haně Skalníkové za přípravu dětí na soutěž.

     
 

 


Čarodějnické odpoledne

Ve středu 30.dubna proběhlo na naší škole čarodějnické odpoledne pro všechny čarodějky a čaroděje. Pro děti byl připraven program neobvyklých soutěžích – hod polínken na cíl, hod bramborem do kotlíku, překážkový let na koštětti, skákání v pytlích. Všichni čarodějové a čarodějnice měli krásné kostýmy a jako správní čarodějové si připravili své zaklínadlo.

Na fotkách můžete posoudit jaký slet to byl.

Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
     
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne

 


Karneval v ZŠ

Ve čtvrtek 20.února proběhl na naší škole dětský karneval, který má dlouholetou tradici. V úvodu se nám představily všechny masky, které byly moc pěkné a vtipné, proto si zasloužily sladké odměny. Do programu jsme zařadili také soutěže v maskách. Karneval se vydařil a dětem se líbil.

Karneval v ZŠ Karneval v ZŠ Karneval v ZŠ
     
Karneval v ZŠ Karneval v ZŠ Karneval v ZŠ

 


Zima v MŠ

Po vánočních prázdninách přišly děti do MŠ plné zážitků z vánoc, všechny vyprávěly o svých dárcích, které našly pod stromečkem a co dělaly ve volném čase. Všem dětem velmi chyběl sníh, kterého jsme se dočkali až v průběhu měsíce ledna. Kvalitu sněhu děti prověřily při bobování, sáňkování a koulování na školní zahradě. Stavby ze sněhu dětem hlídali postavení sněhuláci, někteří byli docela malinkatí, ale starší děti postavily větší než byly ony samy.

Děti měly za úkol přinést do MŠ dobroty pro zvířátka v lese. Vedle malé svačinky se v baťůžcích dětí objevila jablíčka, suché pečivo, zrní, mrkvičky pro lesní zvířátka. Na dopolední výlet do lesa se všichni těšili a nesnadnou a dlouhou vycházku zvládly na výbornou i malé děti.  Hned druhý den jsme všichni pověsili závěsné lojové koule na zahradě pro ptáčky a nasypali zrníčka do krmítka. Děti chodí každý den krmení kontrolovat,  mají radost, když něco chybí.

V lednu nás navštívila v MŠ paní Marika Komma Janovská s pohádkou „O nudli“. Nebyla to nudle polévková, ale ta, kterou si kluk neuměl utřít kapesníkem a zažil s nudlí několik dobrodružství. Děti byly zapojeny do vyprávění a dobře spolupracovaly.

Pro předškolní děti byl významný 20. leden, kdy se konal zápis do základní školy. Děti zadávané úkoly dobře zvládaly. Všem se ve škole líbilo a o zážitcích a nových poznatcích si hned druhý den povídaly s učitelkami v MŠ. Všechny děti, které se do I. třídy hlásily byly přijaté a měly velikou radost.

V únoru navštívíme s dětmi knihovnu v Želči  - děti si s pí. Hrdličkovou popovídají o knihách, které si také mohou prohlédnout  a zeptat se na vše, co je bude zajímat.

11. února MŠ navštíví pí. Pokorová a pohádkou „O zatoulaném stěněti“. Tyto pohádky se dětem vždy velmi líbí, protože jsou zapojovány do průběhu hry a spolupracuji s herečkou.

13. února přijede za dětmi specialistka na zubní hygienu. S dětmi si bude povídat  o správné péči o chrup a o všem, co se zdravými zuby souvisí.

Na 19. února je pro děti připraven karneval, který bude probíhat během dopoledne v prostorách MŠ. Pro děti jsou připravené různé soutěže, hry a samozřejmě nesmí chybět dětské písničky a tanec.

Na měsíc březen je pro děti připraveno povídání o dravcích a divadelní představení : „Já to jsem“.

Od 12. března začíná plavecký výcvik pro předškoláky. Děti budou potřebovat : mýdlo, ručník, pití, hřeben, plavky.  Svačinu budou dostávat z MŠ. Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou peníze. Odjezd bude ještě upřesněn.

24. března děti shlédnou divadelní představení „O špinavém hastrmánkovi“.

Termín společné akce rodičů a dětí bude upřesněn.

Zima v MŠ Zima v MŠ


 


Výsledek veřejné sbírky – Český den proti rakovině

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Poděkování492031294.pdf Výsledek veřejné sbírky – Český den proti rakovině 470.1 Kb

Úspěchy našich žáků ve výtvarných soutěžích

V letošním školním roce2012/2013 se našim žákům opět podařilo výborné umístění ve výtvarné soutěži "Červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody", kterou pořádal Oblastní myslivecký spolek Tábor. Ve 2. kategorii obsadil Matěj Novotný 3. místo. Třetí kategorii vzali naši žáci útokem a obsadili: 1. místo- Štěpán Dvořák, 2. místo- Šárka Čiperová a Daniela Netolická a 3. místo- Erik Mares. Všem výhercům gratulujeme! 

 

Po delší odmlce jsme se letos zúčastnili soutěže "Požární ochrana očima dětí„ pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje územní odbor Tábor. Soutěž byla rozdělena na literární a výtvarnou část.

V literární části jsme obsadili první věkovou kategorii : 1. místo- Veronika Boháčová, 2.místo- Dana Kadlecová, 3. místo- Štěpán Dvořák. Ve výtvarné části se Nikola Janoušková umístila na 2.místě. Soutěže se zúčastnilo celkem 742 dětí. Výhercům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!


Čarodějnické rejdění

V úterý 30. dubna 2013 proběhl v naší škole den Čarodějnic a Čarodějů. Dopolední slet čarodějnic se dětem líbil, zasoutěžily si a zvolily nejlepší Miss Čarodějnici.
Můžete posoudit jaké krásné Čarodějnice a Čaroděje jsme ve škole měli. 

Čarodějnické rejdění Čarodějnické rejdění
   
Čarodějnické rejdění Čarodějnické rejdění


 


Velikonoční dílna

Ve středu 27.3. v odpoledních hodinách si mohly děti se svými rodiči přijít do školy vyrobit pěkné velikonoční dekorace - zápichy se zajíčky a beránky, kroužky na servítky pro velikonoční stůl.
Pod vedením odbornice si mohly zkusit nazdobit vajíčko včelím voskem. Také quillingovou technikou si děti vytvářely obrázky s velikonoční tematikou. Ti nejmenší si potiskli papírové vajíčko a podle své fantazie vybarvili.
Akce se vydařila, účast dětí i rodičů byla velká. Myslíme si, že všichni odcházeli spokojeni. Za nadekorované výrobky se vybíraly symbolické ceny. Získané peníze budou použity na dárkové balíčky ke Dni dětí.

Velikonoční dílna Velikonoční dílna
   
Velikonoční dílna Velikonoční dílna


 


Vánoční chystánky ve ŠD

Vánoce  jsou nejkrásnějšími svátky v celém roce. Příprava na ně trvá 4 týdny, je to období adventu. Je to doba, kdy si zdobíme svá obydlí, pečeme vánoční cukroví. I my ve školní družině vnímáme atmosféru Vánoc, čteme si v knížkách o Vánocích,vyprávíme si naše rodinné příběhy, ale také si zdobíme třídu vánočními motivy, na oknech máme krásné zvonečky, vyrábíme přáníčka pro naše sponzory a učitele. Minulý týden jsme si zdobili upečené perníky bílkovou polevou a vyráběli ozdobičky ze skořápek ořechů.

Hezké vánoční chvíle plné klidu a pohody připravené ve škole a vyzdobené prostředí se určitě přenesou i do rodin, protože Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem. Je to čas, kdy míváme k sobě mnohem blíže, máme více času pro své blízké a přátele. Všem Vám přejeme krásné a pohodové Vánoce.

Vánoční chystánky ve ŠD Vánoční chystánky ve ŠD Vánoční chystánky ve ŠD

 


Návštěva Muzea čokolády a marcipánu

Ve středu 5. prosince jsme se se školní družinou rozjeli do táborského Muzea čokolády a marcipánu. Po příchodu na nás dýchla vůně těchto dobrot. Muzeum mapuje a představuje historii čokolády, pěstování kakaových bobů, dovoz do Evropy a následné zpracování do bonbónů, tabulek, pralinek a figurek. Za odpovědi na otázky byly děti odměňovány čokoládovými bonbóny. Dále jsme viděli zpracovávání marcipánu, marcipánový model náměstí, modely pohádek, které děti nejvíce obdivovaly. Mohli jsme přes sklo pozorovat práci cukrářů – odborníků, kteří přímo před našima očima tvořili tyto sladkosti. Viděli jsme fontánu, kde proudila čokoláda.

Také jsme se podívali do podzemí, kde bylo peklo s čerty. Někteří se báli, protože zde byla velmi strašidelná atmosféra. Viděli jsme zde také čokoládový důl.

Nakonec jsme vystoupili do 1. patra, kde na naše hravé ruce čekala marcipánová dílna. Ta děti doslova nadchla, děti si mohly pracovat s marcipánovou hmotou, ale také ochutnat. Výrobky z této sladké hmoty si odvezly domů. Všem se nám odpoledne moc líbilo a odjížděli jsme domů plni nových zážitků.

 

Návštěva Muzea čokolády a marcipánu Návštěva Muzea čokolády a marcipánu Návštěva Muzea čokolády a marcipánu
     
Návštěva Muzea čokolády a marcipánu Návštěva Muzea čokolády a marcipánu  

 


Návštěva Mikuláše, Anděla a čertů v Základní škole

Ve středu 5.12. navštívili naší školu Mikuláš, Anděl a čertí rojení. Děti z každé třídy Mikuláši přednesli básničku nebo písničku .Slíbili také, že budou hodné a nebudou zlobit. Za odměnu dostali od Mikuláše balíček sladkostí. Protože máme ve škole hodné děti, žádné si čerti odnést nemuseli.

Návštěva Mikuláše, Anděla a čertů v Základní škole  Návštěva Mikuláše, Anděla a čertů v Základní škole  Návštěva Mikuláše, Anděla a čertů v Základní škole

 


Český den proti rakovině - poděkování za spolupráci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Poděkování.pdf Český den proti rakovině - poděkování za spolupráci 515.3 Kb

VAJÍČKOVNÍK

Před školkou nám vyrostl nový strom. Jmenuje se VAJÍČKOVNÍK. Pomůžete nám ho ozdobit? Co na takovém vajíčkovníku asi roste? 

VAJÍČKOVNÍK