EU peníze školám

Digitální učební materiály - ANGLICKÝ JAZYK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
AJ I.ZIP 20435.7 Kb
AJ II.ZIP 17703 Kb
AJ III.ZIP 19277.2 Kb
AJ IV.ZIP 18484.3 Kb
AJ V.ZIP 17582.9 Kb

Digitální učební materiály - ČESKÝ JAZYK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
CJ I.ZIP 20644.8 Kb
CJ II.ZIP 19124.8 Kb
CJ III.ZIP 15967.5 Kb

Digitální učební materiály - MATEMATIKA

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
MA I.ZIP 14391.7 Kb
MA II.ZIP 14800.2 Kb
MA III.ZIP 13086.6 Kb

Digitální učební materiály - PRVOUKA

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Prvouka I.zip 20256.4 Kb
Prvouka II.zip 19860.7 Kb

Digitální učební materiály - PŘÍRODOVĚDA

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Přírodověda I.zip 25956.4 Kb
Přírodověda II.zip 22820.5 Kb
Přírodověda III.zip 21604.1 Kb
Přírodověda IV.zip 20865.5 Kb
Přírodověda V.zip 10303.5 Kb

Projekt "Kvalitní výuka na ZŠ"

Základní škola podala 21.3.2011 žádost o finanční podporu z OPVK – IP oblasti podpory.

Projekt byl schválen 1.6.2011. Předpokládané datum ukončení projektu: 30.11.2013

Rozpočet projektu : 532 097 Kč.

Klíčové aktivity projektu :

 • Inovace zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - celkové náklady: 409 869 Kč
 • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd - celkové náklady: 100 458 Kč
 • Metodický kurz pro učitele cizích jazyků - celkové náklady : 6 330 Kč
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - celkové náklady :    15 440 Kč

V rámci projektu byly nakoupeny dvě interaktivní tabule s příslušenstvím, 16 kusů výukových multimediálních programů. Na interaktivních tabulích učitelé také využívají ve výuce českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírodovědy, vlastivědy a prvouky  dosavadní výukové programy.

 

  Projekt "Kvalitní výuka na ZŠ"  


Projekt EU peníze školám

Z projektu EU peníze školám byly zakoupeny dvě interaktivní tabule SMART  Board.

Na výuku Prvouky v 1., 2., 3. ročníku používáme multimediální program, který je totožný s učebnicí. Žáci tak mohou pracovat na interaktivní tabuli a stejnými cvičeními v pracovních sešitech. V programech jsou odkazy na internet, videa, která zpestřují výuku. První ročník pracuje podobně s programovou verzí Slabikáře.

Realizace programu:

 • Šablona III/2 Inovace: zpracovávání digitálních výukových materiálů
  • Předměty: Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk
  • 1. ročník, 2. ročník - Mgr. Vladislava Šimáková - Matematika,Český jazyk
  • 1. ročník, 3. ročník - Mgr. Marie Kostečková - Matematika,Český jazyk
  • 4. ročník, 5. ročník - Mgr.Petr Cába - Matematika, Český jazyk
  • 3., 4., 5. ročník - Mgr.Vlasta Atanasová - Anglický jazyk
    
 • Šablona V/2 Inovace: zpracování digitálních výukových materiálů
  • Předměty: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda
  • 1., 2., 3. ročník - Mgr.Petr Cába - Prvouka
  • 4. ročník, 5. ročník - Mgr.Marie Kostečková - Přírodověda
  • 4.ročník, 5. ročník - Mgr.Vladislava Šimáková - Vlastivěda

 

Projekt EU peníze školám