Naše aktivity

Mladí zdravotníci dokázali své znalosti

Mladí zdravotníci dokázali své znalostiDne 15.5.2018 se dva týmy mladých zdravotníku vydali do Tábora prověřit své znalosti a dovednosti v okresní soutěži hlídek „Mladý zdravotník“. Devět hlídek prvního stupně soutěžilo v poskytnutí první pomoci a znalostech postupů. ČČK Tábor pro týmy připravil 6 stanovišť s 8 úrazy a poraněními. Ošetřovali krvácivé zranění, popáleniny, poranění oka, šok, náhlou zástavu dechu a srdečního rytmu. Dokazovali osvojení obvazové techniky, týmové spolupráce, transportu zraněných, volání na zdravotní záchrannou službu i znalost dopravních předpisů. Oba týmy se pečlivě celý školní rok připravovali. Získali krásné 3. místo pro tým: Daniel Kupka, Kamila Kárníková, Anna Blažková, Přemek Švec a Anna Kazdová. 4. místo pro tým: Jan Voborský, Marianna Kirilin, Jarmil Křemen, Nikol Fenclová a Jinřich Palka.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.