Naše aktivity

Návštěva knihovny

Ve středu 29.března navštívili žáci školní družiny místní knihovnu v rámci družinového tématu, abychom více motivovali žáky ke čtení knížek. Paní Hrdličková nás velmi srdečně přivítala a seznámila žáky s provozem knihovny. Informovala naše čtenáře, jak si mohou půjčovat knihy. Potom jsme si mohli knížky, které nás zaujaly, prohlédnout. Děkujeme paní Hrdličkové za vstřícnost a hezky strávené odpoledne.