Naše aktivity

Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019

V letošním roce jsme již potřetí navštívili partnerskou školu v polském Legionowu. Kromě naší školy jsou v projektu zapojeny školy z Lotyšska,Bulharska Polska a Ukrajiny. Vybraní žáci ze čtvrtého a pátého ročníku, kteří se zahraničního výjezdu účastnili se moc těšili. Pro děti, které byly ubytovány v polských rodinách byl připraven bohatý program.

První den pobytu děti strávily ve škole, kde pro ně byly připraveny workshopy z přírodovědy, z fyziky a z fotografování. Učitelé  byli přivítáni představiteli města Legionowa. Prezident města vyzdvihl význam vzájemné spolupráce mezi školami a přínos pro žáky v jazykové oblasti. V odpoledních hodinách se žáci připravovali na kulturní vystoupení, které se konalo při příležitosti Divadelního festivalu, který pořádá město Legionowo. Naši žáci si připravili divadelní scénku o Krtečkovi a taneční vystoupení. Pro žáky to nebyl lehký úkol, protože se museli naučit text v anglickém jazyce. Představení se jim povedlo a sklidili velký úspěch. Paní učitelka Atanasová děti výborně připravila a za to jí patří poděkování.

Druhý den jsme podnikli výlet do Sierpece, což je skanzen v regionu Mazovie. Seznámili jsme se se způsobem života lidí v minulých stoletích a obdivovali stavení, ve kterých žili. Pro děti byl připraven workshop, při kterém si vyrobily svíčku z vosku. V odpoledních hodinách jsme navštívili staré město ve Waršavě. Výlet se všem moc líbil. V sobotu ve škole byli oceněni úspěšní žáci místní školy a celý mezinárodní projekt byl ukončen.

Hostitelské rodiny  se  o naše děti  vzorně postaraly  a děti u nich byly moc spokojené. Také program, který si pro nás připravili kolegové z Legionowa byl zajímavý, pestrý a organizačně dobře připravený. Rádi jsme se zase po roce setkali s polskými přáteli a těšíme se na setkání u nás. Chtěli bychom také pochválit naše žáky, kteří se během pobytu chovali velice pěkně a tím nám velice ulehčovali naši práci.

Celý projekt byl  připraven v jazyce anglickém, ale i polském, věříme, že nabyté zkušenosti naše malé studenty obohatily a budou se dál s chutí cizím jazykům věnovat.

Mgr. Petr Cába ředitel školy

Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019 Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019 Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019
     
Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019 Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019 Návštěva partnerské školy v Legionowu 15.5.-19.5.2019