Naše aktivity

Projekt "Veselé zoubky"

Ve čtvrtek 5.března 2020 zažili naši prvňáčci projektový den ,,Veselé zoubky“ v rámci stejnojmenného programu společnosti dm drogerie markt s.r.o. Cílem tohoto projektového dne bylo pomoci dětem v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu.

V hodině českého jazyka děti četly článek o tom, jak zoubky fungují, jak rostou a mění se a co je zubní kaz. V pracovním sešitě k tomuto tématu řešily křízovky, hledaly shody a rozdíly, vybíraly vhodný kartáček na čištění zubů. Zoubkové víle a skřítkovi pomáhaly třídit potraviny pro zoubky zdravé a škodlivé.

V hodině matematiky na zvětšeném obrázku chrupu děti spočítaly, kolik zoubků v ústech mají, jak se jednotlivé zuby jmenují a k čemu při zpracování potravy slouží.

Při hodině psaní každé dítě vypracovalo vlastní pracovní list, na kterém popsalo vyobrazený průřez zubem podle vzoru na tabuli. Potom si děti poslechly krátké čtení O skřítkovi Kazílkovi, který se usadil Honzíkovi v ústech, protože si odmítal čistit zoubky, co všechno Kazílek chlapci způsobil, a jak se  Honzík bál jít k zubnímu lékaři. Aby se Honzík tolik nebál, pustili jsme si na interaktivní tabuli krátký film  ,, Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Tam se děti dozvěděly, že když si budou zoubky pravidelně čistit a chodit alespoň dvakrát do roka na preventivní prohlídky, nemusí se zubaře bát.

Při hodině výtvarné výchovy děti malovaly, jak si představují skřítka Kazílka a z hotových obrázků  vytvořily ve třídě nástěnku. V hodině prvouky si děti podle obrázkové samolepky, za dodržování bezpečných hygienických pravidel, prakticky vyzkoušely doporučenou techniku čištění chrupu. Závěrem společně odpověděly na otázky krátkého testu, při kterém si zopakovaly vše, o čem se tento den učily. Za odměnu dostaly balíček s produkty péče o ústní hygienu.

Děti si tento projektový den hravou formou upevnily znalosti, dozvěděly se něco nového v péči o vlastní chrup a při tom se zasmály a pobavily se.

Projekt "Veselé zoubky" Projekt "Veselé zoubky" Projekt "Veselé zoubky"