Naše aktivity

Setkání s partnerskou školou z Legionowa

Ve dnech 24. – 28.4. 2023 jsme se opět po několika letech setkali s naší polskou partnerskou školou z Legionowa. V pondělí odpoledne jsme přivítali sedm studentů šestých tříd a dvě pedagožky. Všichni studenti byli opět ubytováni v hostitelských rodinách našich žáků, tentokrát ze 3. a 4. tříd. Účelem těchto výměnných pobytů je, aby si děti ověřily své znalosti angličtiny, ve vzájemné komunikaci se ale samozřejmě mluví i česky a polsky.

Jako obvykle jsme  připravili program výukový i kulturně poznávací. V úterý ráno se žáci zapojili do výuky vlastivědy, hudební a pracovní výchovy a také měli možnost seznámit se s rodilým mluvčím, který na naší škole učí. Po obědě jsme vyjeli do Tábora a navštívili Muzeum čokolády. Středa patřila celodennímu výletu do Jindřichova Hradce, návštěvě zámku, Muzea vláčků a fontány. Ve čtvrtek jsme se setkali s panem Stejskalem, starostou obce, navštívili Muzeum a galerii Špejchar a po obědě ZOO na Větrovech. Tam se žákům líbilo asi nejvíc. Každé odpoledne po skončení školního programu si rodiny pro děti připravily svůj vlastní program, kdy se jim s maximální péčí věnovaly. V pátek ráno se všechny děti i pedagogický sbor želečské školy rozloučily se studenty a učitelkami z Legionowa.

Těšíme se na říjen, kdy by zase naši žáci měli vycestovat na návštěvu do Legionowa.
Mgr. Vlasta Atanasová