Naše aktivity

Škola v přírodě

V týdnu od 19.6.-23.6.2023 vyjely děti třetího, čtvrtého a pátého postupného ročníku na školu v přírodě do rekreačního střediska Želivka-Vřesník nedaleko Humpolce, kde paní učitelky připravily dětem bohatý program. Po dopoledním vyučování chodily děti na vycházky do přírody, kde plnily různé úkoly. Například stavěly domečky pro trpaslíky v lese, poznávaly lesní stromy, keře a byliny. Počasí nám celkem přálo. Nezaskočila nás ani silnější odpolední bouřka s větrem. Děti pod vedením pedagogického dozoru a zdravotnice Helenky Čaňkové zvládly preventivní evakuaci z chatek do zděné budovy na výbornou. Večer jsme připravili dětem diskotéku v maskách. Všichni se dobře bavili, ani se nám nechtělo končit. Děti měly k dispozici celý areál tábora včetně hřišť, o která se dělily s ostatními přítomnými školami. Ve čtvrtek dopoledne jsme se podívali do nedalekého Želivského kláštera. Následovalo volné odpoledne. Chlapci hráli fotbal, děvčata pletla náramky, fandila chlapcům nebo odpočívala v chatkách. V pátek ráno jsme dobalili batohy a po snídani a rozloučení s naším panem kuchařem i ostatními zaměstnanci, jsme se přiměřeně unaveni, ale spokojeni z příjemně stráveného týdne v přírodě, vrátili domů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat našim učitelkám, vychovatelkám i paní zdravotnici, která se aktivně zapojila do celého programu naší letošní školy v přírodě, též rodičům, kteří přispěli svou pomocí k organizaci programu.
Za celý kolektiv Mgr. Marie Kostečková