Naše aktivity

Slavnost Slabikáře

V úterý 28.5.2019 se na Základní škole v Želči konala „Slavnost Slabikáře“. Děti nejdříve vystoupily se svým programem, zpívaly písničky, recitovaly básničky a zahrály na hudební nástroje. Následovalo  samotné čtení ze slabikáře - děti četly Popletenou básničku a předvedly, co se za celý rok naučily. Za svůj výkon byly odměněny potleskem a na závěr si vychutnaly sladkou odměnu v podobě “slabikářového dortu“. 

Slavnost Slabikáře Slavnost Slabikáře Slavnost Slabikáře