MŠ Želeč

Kamnářské řemeslo

V pondělí 2.10.2023 v Želči a  16.10. v Hlavatcích nás navštívila v MŠ paní Zdeňka Prokopová a připravila pro děti krásné vyprávění o kamnářském řemesle. Paní Zdeňka je člověk v tomto oboru povolaný, neboť se svým manželem Jaroslavem kachlová kamna navrhují a staví.

Nejprve položila dětem několik otázek: Co nás zahřejě?Čím se topí v kamnech? Co musím mít kamna, aby topila? Atd.atd.
Poté nám ukázala pěkně od začátku, jak výroba kachlových kamen probíhá, jaké potřebují kamnáři nářadí, jak taková kachlová kamna vypadají, jaké existují glazury(barvy)kachlí. Pustili jsme si pohádku Pat a Mat (Jak se snažili postavit kamna) a celé povídání zakončila paní Zdeňka s dětmi písní Pec nám spadla z CD Mixle v pixle.

Moc děkujeme za úžasné povídání. Děti se dozvěděly spoustu nových a zajímavých věcí.

Další dny jsme také věnovaly kamnářskému řemeslu. Vymalovávaly jsem kachlová kamínka ze šamotových cihel, které nám také vyrobili Prokopovi. Dále jsme malovaly a tiskaly na kachle z papíru, ze kterých jsme si potom s dětmi postavily na nástěnkách kamna. Zpívaly jsem písničky Pec nám spadla, Kalamajka mik,mik mik.

Celý týden jsme si moc užily a ještě jednou moc děkujeme.