Školka

ŠKOLNÉ ZA PROSINEC

OZNÁMENÍ O VÝŠI ÚPLATY ŠKOLNÉHO ZA MĚSÍC PROSINEC

 

Vzhledem k uzavření školky na více jak 5 dní, se školné snižuje o poměrnou část.

Běžné školné ….. 225 ,-

Počet pracovních dnů = 21

225 ÷ 21 = 10,7 ,- (školné na jeden den)

 9 uzavřených dnů   (karanténa 4 dny + vánoční prázdniny – 5 dnů)                        

 MŠ otevřena 12 dnů = 10,7 x 12 = 128,-

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC PROSINEC JE TEDY 128,- 

 

Pro děti, které v prosinci MŠ nenavštíví, platí částka 113,-

Děti s povinnou docházkou (tzn. předškolní děti) školné neplatí.

 

 

 

 

Pozn.:  Školné za měsíc prosinec vám bude z účtu strženo 16. ledna 2021