Zápis do prvního ročníku ZŠ

Zápis do prvního ročníku ZŠ se uskuteční v pondělí 12.4.2021 od 13:00 do 16:30. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-do-1.-rocniku.pdf 140.8 Kb

Vrácení kurzovného

Vážení rodiče, z důvodu zrušení kurzu bruslení a plaveckého výcviku bychom Vás rádi infomovali a vrácení kurzovného.

 • Kurz bruslení - k 15.2.2021 vráceno 560 Kč za přihlášeného žáka
 • Kurzovné za Plavecký výcvik bude vráceno v termínu do 15.3.2021
  • Mateřská škola Hlavatce - vráceno 396 Kč na dítě
  • Mateřská škola Želeč - vráceno 384 Kč na dítě
  • Základní škola 1. ročník - vráceno 128 Kč na žáka
  • Základní škola 2. ročník - vráceno 640 Kč na žáka za celý kurz

Peníze jsou vraceny bezhotovostně na účty zákonných zástupců.


Informace k lyžařskému kurzu

Lyžařský kurz na Monínci, který měl probíhat od 15.2. – 19.2.2021, se vzhledem k současné pandemické situaci zřejmě letos neuskuteční. Z lyžařské školy jsme obdrželi informaci, že čekají na vyjádření vlády ČR tento týden. Pokud MŠMT povolí lyžařskou školu, budou zástupci Lyžařské školky Monínec individuálně kontaktovat zákonné zástupce. Při neuskutečnění kurzu budeme zákonné zástupce informovat o způsobu vrácení kurzovného. 


Volby do Školské rady

Vážení rodiče, připravujeme volby do Školské rady. Za zástupce rodičů budou vybráni 3 zástupci. Pokud chcete být zapsáni na kandidátní listině, pošlete na adresu zs.zelec@seznam.cz do 28.února 2021 Vaše kontaktní údaje.

Volby se uskuteční, jakmile to dovolí hygienická situace (v březnu). Funkční období Školské rady jsou tři roky. Děkujeme za spolupráci.


Výukové programy zdarma

Výukové programy online a zdarmaV době distanční výuky nabízíme žákům zdarma online výukové programy, které jim mohou při této formě výuky pomoci.

Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat aplikaci DidaktaCZ projektor - instalační soubor si můžete stáhnout z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

Po spuštění programu je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat kód KFUE - přístup ke všem programům bude aktivní po dobu plošného uzavření škol.


Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-covid.pdf 111.4 Kb

Zájmové kroužky ve školním roce 2020 / 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zajmove-krouzky-2020.doc 29.7 Kb

Organizace školního roku 2020 / 2021

 • Vyučování začíná v pondělí 1.9.2020
 • První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.1.2021
 • Druhé pololetí bude ukončeno ve středu 30.6.2021
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020
 • Vánoční prázdniny: středa 23.12.2020  –  pátek 1.1.2021
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29.1.2021
 • Jarní prázdniny: 8.2. –  12.2.2021
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek  1.4.2021

Roční plánované akce školy a družiny 2020 / 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rocni-planovane-akce-druzina608781333.doc 31.7 Kb
rocni-planovane-akce-skola738047174.doc 30.7 Kb

Online výuka

Online výukaVážení rodiče, s ohledem na aktuální uzavření škol jsme pro naše žáky připravili možnost částečné online výuky v rámci jednotlivých tříd prostřednictví aplikace MS TEAMS.

O termínech jednotlivých online vyučovacích hodin a způsobu připojení Vás budou průběžně informovat jednotliví vyučující prostřednictvím emailu. Videonávod na to, jak se připojit, naleznete zde


Mezinárodní testování žáků – Česká školní inspekce

V květnu minulého roku byla naše škola vybrána  do mezinárodního testování škol v projektu TIMSS. Do hlavního šetření bylo zapojeno 210 základních škol z České republiky. Žáci naší školy byli testováni z matematiky a z přírodovědy elektronickou formou stejně jako dalších 152 škol. Česká školní inspekce vyhodnocuje úspěšnost českých škol v dané věkové skupině v porovnání s ostatními zeměmi. V závěrečném vyhodnocení testování naší školy v porovnání se školami v České republice jsme obsadili  v matematice  58.místo a v přírodovědě  34.místo ze 152 škol. Žáci si v testování museli poradit s látkou, která nebyla dosud probrána a procvičena – zlomky a rovnice. Z výsledků je patrné, že i to úspěšně zvládli.

K úspěšnému výsledku gratulujeme žákům pátého ročníku, poděkování patří také paní učitelce, která žáky v konkrétních předmětech vyučuje.  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
matematika.pdf 352.2 Kb
prirodoveda.pdf 289.4 Kb

Záznam vystoupení žáků ZŠ Želeč

Ve videogalerii obce Želeč naleznete kompletní záznam vystoupení našich žáků v rámci akademie, která se konala 18.6.2019 v Kulturním domě v Želči. Celou nahrávku si můžete pustit zde.


Konzultační hodiny

Rodiče, kteří se budou chtít informovat o prospěchu dítěte nebo organizačních otázkách, mohou využít konzultačních hodin učitelů mimo třídní schůzky.

Na tyto konzultace je nutné se předem objednat. Konzultační hodiny pro 1.r. - 5.r. jsou každé pondělí od 14:30 do 15:45.


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.doc 66 Kb

Sociální příspěvek na akce pořádané ZŠ Želeč

Vážení rodiče,

na základě jednání s Obecním úřadem v Želči Vám oznamujeme, že je možné požádat Základní školu formou písemné žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na různé akce pořádané Základní školou a Mateřskou školou v Želči, které hradí rodiče.

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, kteří pobírají sociální příspěvek na dítě nebo pro rodiče, kteří jsou v evidenci na Úřadu práce. Žadatelé mohou žádostí předkládat také řediteli školy.