Škola v přírodě

V týdnu od 17. června do 21. června odjeli žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku a paní učitelky a družinářky na školu v přírodě do malebné jihočeské přírody nedaleko Nadějkova na Chyšecku.

Počasí nám přálo, bouřky a místní přeháňky se nám vyhýbaly, takže jsme si všichni užívali polí, lesů, luk i strání k dopolední výuce i odpoledním vycházkám do blízkých vesniček se starodávnými domky i selskými statky, poznávali jsme bylinky, zkoumali jsme rostliny a živočichy místního rybníka. Na výpravě za menhiry jsme se dozvěděli, že byl tento kraj v dávných dobách hustě osídlen Kelty a dozvěděli jsme se zajímavosti o keltské kultuře.

Jídlo bylo vynikající, hlavně ranní snídaňové rauty dětem chutnaly, stejně tak obědy i večeře. Zaměstnanci hotelu, včetně paní recepční, byli příjemní, milí a ochotní.              

V horkých dnech jsme měli k dispozici i hotelový bazén, kde jsme se mohli příjemně osvěžit a stejně vynikající byla i kopečková zmrzlina, kterou jsme si po obědě kupovali.
K dispozici zde byla i hřiště na volejbal, nohejbal, tenis s tartanovým povrchem, též hřiště na fotbal a plážový volejbal.

Velkou oporou nám všem byla zkušená zdravotnice paní Helenka Čaňková, která pečlivě dohlížela na zdravotní stav žáků, podávala lékařem stanovené léky dětem, ošetřovala drobná poranění a bděla nad dětmi doslova ve dne i v noci. Díky ní jsme školu v přírodě všichni přečkali bez úrazů a ve zdraví.

Letošní škola v přírodě se vydařila, dětem se líbilo, počasí nám přálo, těšíme se na příští rok, třeba opět na Mozolově.


Okresní atletický přebor Táborska

V běhu na 50 metrů obsadila 3. místo žákyně 1. ročníku Miriam Kubatá v čase 9,06 s. Gratulujeme za skvělý výsledek a přejeme hodně takových sportovních úspěchů. 


Projekt "Moderní vzdělávání v Želči"

Projekt "Moderní vzdělávání v Želči"


Organizace školního roku 2023 / 2024

 • Vyučování začíná v pondělí 4.9.2023
 • První pololetí bude ukončeno ve středu 31.1.2024
 • Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 28.6.2024
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2023
 • Vánoční prázdniny: sobota 23.12.2022  –  úterý 2.1.2024
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2.2.2024
 • Jarní prázdniny: 4.3. –  10.3.2024
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28.3.2024

Preventivní program drogerie dm - Veselé zoubky

Ve čtvrtek 16. března se žáci 1. třídy v hodině prvouky věnovali péči o svůj chrup v rámci preventivního programu drogerie dm. Na začátek jsme si přečetli básničku "Veselé zoubky“ o tom, co je pro zoubky zdravé. Poté následovala krátká video-pohádka „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Nad reklamními letáky jsme roztřídili zdravé a nezdravé potraviny a zopakovali jsme si, jak je pro zoubky škodlivý cukr a ve kterých potravinách se nachází. Společně jsme si ukázali, jak si správně čistit zuby a podívali se, z čeho se vlastně zuby skládají. V pracovních listech jsme vyplnili několik úkolů. Potom čekal na každého balíček, ve kterém byl zubní kartáček, pasta, přesýpací hodiny a žvýkačky. Z dárků měly děti velkou radost. Na závěr jsme si zopakovali básničku Veselé zoubky, kterou jsme se učili zpaměti:
Veselé zoubky - Zoubky zkazí zakrátko, bonbónky a lízátko. Kdo má svoje zoubky rád, ten se musí postarat! Dá si zeleninový salátek, v pondělí i ve svátek. Kartáček a zubní pasta, po snídani musí zastat, dvakrát za den minut pár zoubkům zvolat: Zdar, zdar, zdar! Zoubky budou čisté zas, nebude k nim moci kaz. Bílé zoubky radost mají, společně se usmívají.

Preventivní program drogerie dm - Veselé zoubky
 


Informace k dotacím JČK pro rodiny s dětmi

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informoval o vyhlášeném programu Jihočeského kraje, jehož cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí. 

Maximální výše na podporovanou osobu činí 4 000 Kč na jedno dítě v období 1.pololetí školního roku 2022/2023.

Podporované děti jsou ve věkové kategorii od 3 let (k 1. 8. 2022) do dovršení 19 let (k 1. 8. 2022). Děti musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. 

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:

 • předškolní vzdělávání (MŠ),
 • ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, 
 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,
 • školní stravování, 
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.)

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022)
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022)
 • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.


Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce).


Bližší informace naleznete na adrese https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/ku_dotace/vyhlasene#datum-vyhlaseni-15-9-2022-my-v-to-jihocechy-nenechame-i-podpora-rodin-s-detmi-od-3-let-do-dovrseni-19-let-na-skolni-a-mimoskolni-aktivity.


V případě potřeby se informujte  u ředitele školy.


Mgr. Bc. Petr Cába, ředitel školy
 


Zaregistrujte se k odběru novinek z našeho webu

Zaregistrujte se k odběru novinek z našeho webuChcete mít jistotu, že Vám neuteče žádná novinka na našem webu? Pak využijte možnost se zaregistrovat k odběru novinek - toto provedete v menu "Kontakt - Odběr novinek".

Pro provedené registraci Vám přijde na zvolenou emailovu adresu potvrzovací odkaz, na který stačí kliknout a tím je vše hotovo. Jakmile se na našich stránkách následně objeví nějaký nový článek, obdržíte o tom vždy notifikaci na Vámi zvolenou emailovou adresu. 


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.doc 66 Kb

Sociální příspěvek na akce pořádané ZŠ Želeč

Vážení rodiče,

na základě jednání s Obecním úřadem v Želči Vám oznamujeme, že je možné požádat Základní školu formou písemné žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na různé akce pořádané Základní školou a Mateřskou školou v Želči, které hradí rodiče.

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, kteří pobírají sociální příspěvek na dítě nebo pro rodiče, kteří jsou v evidenci na Úřadu práce. Žadatelé mohou žádostí předkládat také řediteli školy.


Odhlašování stravy dětí

                                                                                                                                   Láhev z šťávy se jablky a pomeranči

Informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,

od 10. 5. 2021 se mění odhlašování (přihlašování) stravy.

Veškeré změny týkající se odhlašování (přihlašování) stravy nutno hlásit den předem do 13hod na tel. čísle 381 591 129 nebo

mailem: skola.zelec@volny.cz

(u mateřské školy i přesnídávky a svačiny).

 

 

Děkuji za pochopení                                      ŠJ Želeč

                                                                       Vavřincová Alena – vedoucí školní jídelny