Třídní schůzky

V úterý 5.října se od 15:30 konají společné třídní schůzky ve třídách.

Obsah třídních schůzek:

 • seznámení se Školním řádem
 • informace o aktivitách realizovaných ve školním roce 2021/2022
 • třídní fond – čerpání
 • informace třídních učitelů k organizaci třídy

Žádáme rodiče, aby při vstupu dodržovali nařízená hygienická opatření ve společných prostorách – vstup pouze s respirátorem. Individuálně lze informace po dohodě s třídním učitelem předat také e-mailem.  
 


České dny proti rakovině

Naše škola se tradičně účastní celonárodní veřejné sbírky proti rakovině - na podporu si mohou zájemci koupit kytičku za 20 Kč.

České dny proti rakovině

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbirka.pdf 404 Kb

Registrace na kurz bruslení - Děti do bruslí

Kurz bruslení na zimním stadionu v Soběslavi bude probíhat v termínu od 4.10. do  6.12.2021 od 10,00 – 11,30 hod. Pokud budete mít zájem přihlásit dítě na kurz bruslení, musíte  zaregistrovat Vaše dítě na stránkách www.detidobrusli.cz.
Registrovat děti můžete od 6.9.do 30.9.2021. O provedené registraci informujte třídního učitele. Neregistrované dítě se nemůže účastnit tohoto kurzu!
 


Organizace školního roku 2021 / 2022

 • Vyučování začíná ve středu 1.9.2021
 • První pololetí bude ukončeno v pondělí 31.1.2022
 • Druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.6.2022
 • Podzimní prázdniny: středa 27.10. a pátek 29.10.2021
 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23.12.2021  –  neděle 2.1.2022
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4.2.2022
 • Jarní prázdniny: 21.2. –  27.2.2022
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek  14.4.2022

Informace k hygienickým opatřením ve školním roce 2021/2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hygienicka-opatreni-platna-k-1.9.2021.pdf 125.9 Kb

Informace o mimoškolních aktivitách 2021 / 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoskolni-aktivity.doc 30.2 Kb

Zájmové kroužky ve školním roce 2021 / 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zajmove-krouzky-2021.doc 29.7 Kb

Výsledky voleb do Školské rady

Volby do Školské rady se konaly v týdnu od 3.5.do 7.5.2021. Rozdáno bylo 86 kandidátních lístků zákonných zástupců. Odevzdáno 22 kandidátních lístků. 

Do Školské rady byli zvoleni:

 • za zákonné zástupce: Šárka Dvořáková, Jana Podlahová, ing. Milan Vaněk
 • za zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jindra Cílková, Mgr. Marie Kostečková, Lada Suchá 

Zástupce zřizovatele do Školské rady doplní Obec Želeč. Ustavující schůze je plánována na září. 
 


Samotestování žáků - instruktážní video

Pod níže uvedeným odkazem naleznete krátké instruktážní video týkající se postupu samostestování žáků ve škole, viz. https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=1s


Mezinárodní testování žáků – Česká školní inspekce

V květnu minulého roku byla naše škola vybrána  do mezinárodního testování škol v projektu TIMSS. Do hlavního šetření bylo zapojeno 210 základních škol z České republiky. Žáci naší školy byli testováni z matematiky a z přírodovědy elektronickou formou stejně jako dalších 152 škol. Česká školní inspekce vyhodnocuje úspěšnost českých škol v dané věkové skupině v porovnání s ostatními zeměmi. V závěrečném vyhodnocení testování naší školy v porovnání se školami v České republice jsme obsadili  v matematice  58.místo a v přírodovědě  34.místo ze 152 škol. Žáci si v testování museli poradit s látkou, která nebyla dosud probrána a procvičena – zlomky a rovnice. Z výsledků je patrné, že i to úspěšně zvládli.

K úspěšnému výsledku gratulujeme žákům pátého ročníku, poděkování patří také paní učitelce, která žáky v konkrétních předmětech vyučuje.  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
matematika.pdf 352.2 Kb
prirodoveda.pdf 289.4 Kb

Záznam vystoupení žáků ZŠ Želeč

Ve videogalerii obce Želeč naleznete kompletní záznam vystoupení našich žáků v rámci akademie, která se konala 18.6.2019 v Kulturním domě v Želči. Celou nahrávku si můžete pustit zde.


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.doc 66 Kb

Sociální příspěvek na akce pořádané ZŠ Želeč

Vážení rodiče,

na základě jednání s Obecním úřadem v Želči Vám oznamujeme, že je možné požádat Základní školu formou písemné žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na různé akce pořádané Základní školou a Mateřskou školou v Želči, které hradí rodiče.

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, kteří pobírají sociální příspěvek na dítě nebo pro rodiče, kteří jsou v evidenci na Úřadu práce. Žadatelé mohou žádostí předkládat také řediteli školy.


Odhlašování stravy dětí

                                                                                                                                   Láhev z šťávy se jablky a pomeranči

Informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,

od 10. 5. 2021 se mění odhlašování (přihlašování) stravy.

Veškeré změny týkající se odhlašování (přihlašování) stravy nutno hlásit den předem do 13hod na tel. čísle 381 591 129 nebo

mailem: skola.zelec@volny.cz

(u mateřské školy i přesnídávky a svačiny).

 

 

Děkuji za pochopení                                      ŠJ Želeč

                                                                       Vavřincová Alena – vedoucí školní jídelny