Výsledky voleb do Školské rady

Volby do Školské rady se konaly v týdnu od 3.5.do 7.5.2021. Rozdáno bylo 86 kandidátních lístků zákonných zástupců. Odevzdáno 22 kandidátních lístků. 

Do Školské rady byli zvoleni:

  • za zákonné zástupce: Šárka Dvořáková, Jana Podlahová, ing. Milan Vaněk
  • za zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jindra Cílková, Mgr. Marie Kostečková, Lada Suchá 

Zástupce zřizovatele do Školské rady doplní Obec Želeč. Ustavující schůze je plánována na září.