Počasí v Želči

Meteoradar


Návštěvy

TOPlist

Aktuality

Aktuální jídelníček
více
Mladí zdravotníci dokázali své znalosti
více
Oslavy 140. výročí za účasti žáků a pedagogů z polského Legionowa
více
Úspěch našich žáků na Dopravní olympiádě
více
Zlatá medaile pro ZŠ Želeč
více
Škola v přírodě opět ve znamení mnoha zážitků
více
Zápis z jednání školské rady 7.6.2018
více
Pohádka ze starého mlýna, aneb nebojte se hastrmanů!
více
Informace k ochraně osobních údajů dle nařízení GDPR
více
Účast Základní školy na sbírce Českého dne proti rakovině
více
Dárečky ke Dni matek
více
Dubnové aktivity v MŠ Želeč
více
Čarodějnický rej ve školní družině
více
Kritéria pro příjetí do MŠ
více
Bruslení děti baví!
více
Školní karneval se opět vydařil!
více
Třídní projekt "Veselé zoubky“
více
Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ Želeč
více
Větrná pohádka
více
Výsledky voleb do školské rady
více
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2019 a 2020
více
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2018
více
Zakončení kurzu bruslení
více
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Želeč pro rok 2018
více
Zápis z jednání školské rady 19.10.2017
více
Výroční zpráva ZŠ 2017
více
Roční plánované akce školy
více
Zájmové kroužky – školní rok 2017 / 2018
více
Organizace školního roku 2017 / 2018
více
Rozvrhy hodin
více
Návštěva partnerské školy z Polska
vícePočasí v Želči

Meteoradar


Návštěvy

TOPlist

Mladí zdravotníci dokázali své znalosti

Mladí zdravotníci dokázali své znalostiDne 15.5.2018 se dva týmy mladých zdravotníku vydali do Tábora prověřit své znalosti a dovednosti v okresní soutěži hlídek „Mladý zdravotník“. Devět hlídek prvního stupně soutěžilo v poskytnutí první pomoci a znalostech postupů. ČČK Tábor pro týmy připravil 6 stanovišť s 8 úrazy a poraněními. Ošetřovali krvácivé zranění, popáleniny, poranění oka, šok, náhlou zástavu dechu a srdečního rytmu. Dokazovali osvojení obvazové techniky, týmové spolupráce, transportu zraněných, volání na zdravotní záchrannou službu i znalost dopravních předpisů. Oba týmy se pečlivě celý školní rok připravovali. Získali krásné 3. místo pro tým: Daniel Kupka, Kamila Kárníková, Anna Blažková, Přemek Švec a Anna Kazdová. 4. místo pro tým: Jan Voborský, Marianna Kirilin, Jarmil Křemen, Nikol Fenclová a Jinřich Palka.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Oslavy 140. výročí za účasti žáků a pedagogů z polského Legionowa

V měsíci červnu jsme na naší škole opět přivítali osm žáků a tři pedagogy  z polského města Legionowo, které leží nedaleko Varšavy.

Přijaly na naše pozvání, abychom jim oplatili setkání, které proběhlo na podzim loňského roku na jejich škole. Tentokrát jsme pozvání směřovali k oslavám 140. výročí založení základní školy i Sboru dobrovolných hasičů v Želči. Všichni studenti byli opět ubytováni v rodinách našich žáků. Účelem těchto výměnných pobytů je, aby si děti prověřily a uplatnily své znalosti angličtiny ve vzájemné komunikaci. A když se nedaří hovořit anglicky, mluví česky a polsky. Do Želče přijeli v pátek navečer a ubytovali se v hostinských rodinách. V sobotu dopoledne měli možnost prohlédnout si základní školu a po slavnostních projevech starosty a místostarosty obce, ředitele školy, velitele hasičů a senátora jihočeského kraje, se připravili na školní vystoupení. Dále zhlédli ukázku hasičského zásahu i hasičské techniky. Následovaly „Pivní slavnosti“, doprovázené hudbou. V neděli jsme vyjeli na výlet do Českého Krumlova. Po prohlídce zámku a jeho okolí, jsme poobědvali v jedné z místních restaurací, nakoupili suvenýry a vydali se zpět do Želče. V pondělí se studenti i pedagogové zapojili do výuky přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku, vedené v češtině i angličtině. V 11 hodin nás přijal starosta obce na obecním úřadě. Hovořilo se o politice, kultuře, zemědělství i vzdělávání v našich zemích a jednotlivých regionech. Odpoledne jsme strávili na rodinné farmě u Nováků v Oboře. Prohlédli jsme si skleníky, bioplynku i rodinný pivovar. Pondělní večerní slavnostní rozloučení proběhlo i s účastí pana starosty, místostarosty a členů školské rady. Naše příští setkání je naplánováno na květen nebo červen 2019 opět v Legionowu.

     
     

 


Úspěch našich žáků na Dopravní olympiádě

Dne 6.6. se zúčastnili žáci 2. ročníku Nikola Křížová, Josef Boháč, 3. ročníku Michaela Hrdličková, David Vavřík a 4. ročníku Viola Lišková, Jan Kadlec, okresního kola dopravní olympiády v Táboře a vybojovali výborné 3. místo.

V celkovém pořadí mezi jednotlivci u dívek Michaela Hrdličková obsadila 1. místo, z chlapců se umístil nejlépe David Vavřík na 4. místě.

Žáci soutěžili ve 4 disciplínách - jízda na kole na dopravním hřišti, jízda zručnosti, zdravověda a dopravní testy.

Srdečně gratulujeme k úžasnému výkonu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Úspěch našich žáků na Dopravní olympiádě Úspěch našich žáků na Dopravní olympiádě

 


Zlatá medaile pro ZŠ Želeč

Zlatá medaile pro ZŠ ŽelečŽák prvního ročníku Michal Šerý vybojoval na Atletickém přeboru Táborska v hodu kriketovým míčkem výkonem 24,48 m první místo.

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!

 


Škola v přírodě opět ve znamení mnoha zážitků

V týdnu od 11.6. - 15.6.2018 vyjely děti třetího, čtvrtého a pátého postupného ročníku na školu v přírodě do Rekreačního střediska Želivka-Vřesník nedaleko Humpolce. Po dopoledním učení chodily děti na vycházky do přírody. Podívaly se na nedalekou Sedlickou přehradu, do Želivského kláštera. Zažily orientační běh s plněním úkolů v terénu i noční stezku odvahy, na které je čekalo setkání s lesním kamarádem Hejkalem. Ani deštivá středa (13.6.) nás nezaskočila. Díky zaměstnancům rekreačního střediska, kteří nám vyšli vstříc a pustili nás do místní hospůdky, jsme tento den strávili v suchu a teple. Paní učitelky pro děti připravily pěkný program. Odpoledne zde děti zhlédly film ,,Doba ledová“ ( 5.díl) a paní vychovatelka Lada připravila pro děti ,,Karaoke“. Všichni se dobře bavili, ani se nám nechtělo končit. Poslední večer jsme se sešli u ,,táboráku“ při opékání špekáčků, kde jsme si připomněli zásady táborničení a chování u otevřeného ohně. Na dobrou noc jsme si s chutí zazpívali známé písničky, které se nesly celým táborem a přilákaly k ohni i ostatní obyvatele rekreačního střediska. V pátek ráno jsme dobalili batohy a po snídani a rozloučení s naším oblíbeným panem kuchařem i ostatními zaměstnanci, jsme se přiměřeně unaveni, ale spokojeni z příjemně stráveného týdne v přírodě, vrátili domů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat našim učitelkám, vychovatelkám i paní zdravotnici, která se aktivně zapojila do celého programu naší letošní školy v přírodě, též rodičům, kteří přispěli svou pomocí k  organizaci programu.

Za kolektiv Mgr. Marie Kostečková, učitelka

 


Pohádka ze starého mlýna, aneb nebojte se hastrmanů!

Ve středu 30. května 2018 se v naší mateřské škole uskutečnilo loutkoherecké představení spolku Divadélko pro školy s názvem Pohádka ze starého mlýna, aneb nebojte se hastrmanů!. Akce se zúčastnila také MŠ Hlavatce. Děti byly vtáhnuty do děje vyprávějícím o životě vodníka a mlynáře, kteří k sobě od nepaměti patří. Vtipnou formou se seznámily s jejich spory, dohady a špatnými vlastnostmi, ze kterých vždy vyplynulo ponaučení. Jako v každé pohádce se nakonec vše v dobré obrátilo a děti odcházely z přestavení nadšeny.

Pohádka ze starého mlýna, aneb nebojte se hastrmanů! Pohádka ze starého mlýna, aneb nebojte se hastrmanů! Pohádka ze starého mlýna, aneb nebojte se hastrmanů!

 


Účast Základní školy na sbírce Českého dne proti rakovině

Již desátým rokem se naše škole zúčastnila charitativní sbírky Den proti rakovině, který pořádá Liga proti rakovině Praha. Prodali jsme 200 kytiček a vybrali jsme celkem 4 301 Kč. Poděkování patří všem, kteří přispěli a také žákům a učitelům, kteří se na sbírce podíleli. 


Dárečky ke Dni matek

Není větší nadšení, než když děti dělají výrobky pro maminky z lásky :-)

Den matek Den matek

 


Dubnové aktivity v MŠ Želeč

 • Duben je měsícem dopravy, a proto si děti mohly zahrát s rodiči různé pohybové hry na téma DOPRAVA. Tato akce se uskutečnila ve školní tělocvičně.
 • 17.4. se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Novou třídu a chod celé mateřské školy si mohli přijít prohlédnout nejen současní a budoucí rodiče školkových žáčků, ale i široká veřejnost.
 • 19.4. za námi do školky přijelo divadlo Dokola. Děti zhlédly pohádku Dobrodružství skřítka Kuka. Všem se představení moc líbilo a těšíme se na další návštěvu.
Dubnové aktivity v MŠ Želeč Dubnové aktivity v MŠ Želeč Dubnové aktivity v MŠ Želeč

 


Čarodějnický rej ve školní družině

Čarodějnický rej ve školní družině


Bruslení děti baví!

V letošním školním roce se naše MŠ poprvé zapojila do projektu "Děti do bruslí". Kurz má 10 výukových hodin, které probíhají na zimním stadionu v Soběslavi. Rodiče hradí kurzovné (500 Kč) a vybavení dětí. Dopravu platí Obec Želeč.

Do výuky je přihlášeno 17 dětí. Zábavnou formou se učí prvním krokům na bruslích. Nejdříve se učily vstát po pádu na led, poté pomocí kuželů klouzat a chodit po ledu. Nyní už většina dětí tyto základní kroky zvládla a učí se i obtížnější prvky. Předevší se u toho ale náramně baví :-)

     
Bruslení děti baví!

 


Školní karneval se opět vydařil!

Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Původ této „nejdelší veselice“ sahá až do dob pohanských. Veselí, tanec a zpěv se spoustou taškařic, legrácek a přemírou bujarosti – to vše odpradávna provází masopust.

I naše škola každoročně, téměř tradičně, pořádá školní dětský karneval. Ve čtvrtek 15. února se sešlo ve škole velké množství masek. Některé byly krásné, koupené či zapůjčené, jiné byly jednodušší, zato s originálním nápadem a vtipem doma vyrobené. Společně jsme odešli do tělocvičny, kde se všichni „vyřádili“ při hudbě a tanci. Také nechyběly různé soutěže se sladkými odměnami. Opět se toto zábavné odpoledne vydařilo a všichni jsme odcházeli se spoustou zážitků zpět do školy. Za pomoc je třeba poděkovat i učitelkám. Vychovatelky ŠD

Školní karneval se vydařil Školní karneval se vydařil Školní karneval se vydařil
     
Školní karneval se vydařil Školní karneval se vydařil Školní karneval se vydařil

 


Třídní projekt "Veselé zoubky“

Žáci prvního ročníku naší školy se v hodinách prvouky v rámci tematického celku "Člověk a jeho zdraví“ zapojili do preventivního programu "Veselé zoubky“ vyhlášeného společností dm drogerie markt s.r.o., Česká republika.

V průběhu několika vyučovacích hodin žáci shlédli film "Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Seznámili se s tím, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz.

Probírali zásady správné péče o zoubky, jak si čistit zoubky a proč navštěvovat zubního lékaře. Žáci se také z interaktivního programu dozvěděli, jaký zubní kartáček si vybrat, jak často ho měnit, jak často navštěvovat zubního lékaře, jak se správně stravovat, abychom předcházeli zubnímu kazu.

Za správné vyplnění pracovního listu dostali žáci jako odměnu dm dárkové balíčky "Veselé zoubky“ s předměty, které se týkají ústní hygieny.

Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“
     
Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“
     
Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“ Třídní projekt "Veselé zoubky“

 


Větrná pohádka

V úterý 13.2.2018 shlédly děti z MŠ Želeč a Hlavatce společně s dětmi ze ZŠ Želeč v KD Želeč divadelní představení Větrná pohádka. Všichni se při pohádce dobře pobavili, zazpívali a někdo se i zapojil do hry. Divadelní představení bylo loutkové, doplněné jednoduchými kulisami. Odměnou pro herce byl velký potlesk diváků!


Výsledky voleb do školské rady

Přílohy k článku
Jméno souboruPopisVelikost
volby-do-sr.doc26.1 Kb

Zakončení kurzu bruslení

V pondělí 4.12. jsme ukončili kurz bruslení organizovaný spolkem Děti do bruslí z. s. V průběhu deseti lekcí si žáci osvojili základní bruslařské dovednosti pod odborným vedením zkušených lektorů. My učitelé, jako pozorovatelé, jsme mohli posoudit, jaký pokrok děti od začátku výuky udělaly. V úvodních lekcích, zvláště žáci prvního ročníku, měli potíže se udržet na bruslích. Na závěr kurzu již pěkně bruslili. Šikovné děti dostávaly za své výkony speciální knoflíky, které zdobily jejich mikiny. Na závěr děti obdržely krásné diplomy. Věříme, že se dětem bruslení líbilo a příští rok se opět v hojném počtu přihlásí. 

Zakončení kurzu bruslení Zakončení kurzu bruslení Zakončení kurzu bruslení
     
Zakončení kurzu bruslení Zakončení kurzu bruslení Zakončení kurzu bruslení

 


Organizace školního roku 2017 / 2018

 • Vyučování začíná v pondělí 4.9.2017
 • První pololetí bude ukončeno ve středu 31.1.2018
 • Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 29.6.2018
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2017
 • Vánoční prázdniny: sobota  23.12.2017  –  úterý  2.1.2018
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek  2.2.2018
 • Jarní prázdniny: 5.3. –  11.3.2018
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29.3.2018

Zájmové kroužky – školní rok 2017 / 2018

Přílohy k článku
Jméno souboruPopisVelikost
zajmove-krouzky.pdf416.9 Kb

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přílohy k článku
Jméno souboruPopisVelikost
desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.doc66 Kb

Sociální příspěvek na akce pořádané ZŠ Želeč

Vážení rodiče,

na základě jednání s Obecním úřadem v Želči Vám oznamujeme, že je možné požádat Základní školu formou písemné žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na různé akce pořádané Základní školou a Mateřskou školou v Želči, které hradí rodiče.

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, kteří pobírají sociální příspěvek na dítě nebo pro rodiče, kteří jsou v evidenci na Úřadu práce. Žadatelé mohou žádostí předkládat také řediteli školy.