Základní a mateřská škola Želeč

Aktuality

Aktuální jídelníček
více

Jak rozesmát princeznu?

divadelní představení na podporu sdružení IMY

více na Obec Želeč

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy v Želči

více na Obec Želeč

Rekonstrukce a přístavba MŠ Želeč

více na Obec Želeč

Návštěva v ZOO
více
Aktivity MŠ - červen
více
Mladý zdravotník
více
Projekt "Ovoce do škol"
více
Návštěva partnerské školy z Polska
více
Účast Základní školy na sbírce Českého dne proti rakovině
více
Kritéria pro příjetí do MŠ
školní rok 2017 / 2018
více
Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku
školní rok 2017 / 2018
více
Rozpočet ZŠ a MŠ 2017
více
Kulturní akce v MŠ
více
Karneval školní družiny
více
Pohádka "Veverka Zrzečka"
více
Zdravá pětka
více
Karneval v ZŠ
více
Dětský karneval v MŠ
více
Děti do bruslí
více
Adventní čas v MŠ
více
Mobilní Planetárium
více
Projekt Děti do bruslí
více
Zpívání koled v kapličce
více
Rozsvícení vánočního stromku v MŠ Želeč
více
Hudební představení v MŠ
více
Společná akce rodičů a dětí v MŠ
více
Drakiáda ZŠ
více
"Já tě sním"
více
Děti z naší ZŠ na ledě!
více
Drakiáda
více
EDISON v Želči
více
Už víme, jak třídit odpady!
více
Výroční zpráva ZŠ 2016
více
WATTSENGLISH V ZŠ ŽELEČ
Začátek kurzů v úterý 20.9.2016, více informací v příloze.
více
Rozvrhy hodin
více
Zájmové kroužky – školní rok 2016 / 2017
více
Organizace školního roku 2016 / 2017
více
Základní informace o ZŠ
více
Časový rozvrh výdeje stravy
více
Roční plánované akce školy
více
Členové Školské rady
více

 
Počasí v Želči

Meteoradar


Návštěvy

TOPlist

Aktivity MŠ - červen

  • 2.6 a 9.6. - Předškoláci – návštěva v ZŠ, seznámení se s prostředím školní docházky
  • 13.6. - Informační schůzka pro rodiče o průběhu šk.r. 2017/18, čas 15.30 hod, místo školní jídelna
  • 23.6. - Společná akce s rodiči STANOVÁNÍ – vlastní stan, školní zahrada
  • 27.6. - Rozloučení s MŠ – krátké vystoupení předškoláků pro rodiče v KD v 15.30 hod         
  • Za pěkného počasí delší vycházky do okolí - pobyt v přírodě.                                              

Návštěva v ZOO

U příležitosti Dne dětí jsme letos pořádali 1.6. výlet do Zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou. Počasí nám přálo, a že se nám tam opravdu líbilo, můžete vidět na přiložených fotkách :-)

Návštěva v ZOO Hluboká Návštěva v ZOO Hluboká Návštěva v ZOO Hluboká
     
Návštěva v ZOO Hluboká Návštěva v ZOO Hluboká Návštěva v ZOO Hluboká
     
Návštěva v ZOO Hluboká Návštěva v ZOO Hluboká Návštěva v ZOO Hluboká

 


Projekt "Ovoce do škol"

V rámci Projektu Ovoce do škol proběhl na škole doprovodný program Ochutnávkový koš. V Ochutnávkovém koši byly různé druhy exotického ovoce, ale i běžné zeleniny. Během ochutnávky jsme si povídali o prospěšnosti konzumace ovoce a zeleniny. U některých druhů exotického ovoce jsme si říkali, kde se pěstuje, případně jak se vhodně připravuje.

Dětem se ochutnávka líbila a určitě si pochutnaly. 

V rámci projektu Ovoce do škol dostávají žáci pravidelně jednou za 14 dní různé druhy ovoce a zeleniny.

Projekt "Ovoce do škol" Projekt "Ovoce do škol" Projekt "Ovoce do škol"

 


Návštěva partnerské školy z Polska

V týdnu od 24.4. - 28.4.2017 jsme na naší škole přivítali osm studentek a tři pedagožky z Polska, z města Legionowo, které leží nedaleko Varšavy. Na této škole, oproti naší, studuje 600 žáků. Je zde 1.a 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium. 

Přijely na naše pozvání, abychom jim mohli oplatit setkání, které proběhlo v březnu loňského roku na jejich škole. 

Žákyně byly ubytovány v rodinách našich žáků. Účelem tohoto setkání bylo, aby si děti prověřily a uplatnily své znalosti angličtiny ve vzájemné komunikaci. A pokud se vyskytl nějaký problém, domluvili se polsky, protože polština je velice blízký jazyk tomu našemu.

V tomto týdnu se žákyně i pedagožky zapojily v dopoledních hodinách do výuky vlastivědy a angličtiny a dvou workshopů – HV a PV. My zase shlédli pěknou prezentaci o partnerské škole.

Paní učitelky navštívily i želečskou mateřskou školu a mohly tak porovnat úroveň jejich a naší MŠ.

Také jsme se snažili ukázat mnoho zajímavostí z našeho okolí. Navštívili jsme místní „Špejchar“, soběslavské náměstí a Kostel sv.Petra a Pavla i s přednáškou a nádhernou soběslavskou knihovnu. Ta se všem moc líbila.

Uprostřed týdne jsme podnikli celodenní výlet do Hluboké nad Vltavou. Návštěva Tábora a táborského Muzea čokolády i s pracovní dílnou se také vydařila.

Čtvrteční slavnostní rozloučení proběhlo i s účastí pana starosty, místostarosty a členů školské rady. Naše příští setkání je naplánováno na říjen 2017 opět v Legionowu. 

Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska
     
Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska
     
Návštěva partnerské školy z Polska Návštěva partnerské školy z Polska  

 


Projekt Děti do bruslí

Základní škola se zapojila do projektu Děti do bruslí. V rámci projektu se děti budou učit pod dohledem odborných lektorů základům bruslení. Tento projekt je určen pro žáky prvního stupně. Projekt zaštiťuje bývalý extraligový hokejista Zdeněk Ondřej. Žáci 1. - 5. ročníku budou mít 10-ti hodinový kurz za 550 Kč na zimním stadionu v Soběslavi. Naše škola začíná 6.ledna od 8,30 do 9,30 hod.

V pondělí 12.prosince od 15,45 hod proběhne informativní schůzka pro rodiče, kde jim budou podány bližší informace. Bližší info naleznete rovněž na webu www.detidobrusli.cz


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.doc 66 Kb

WATTSENGLISH V ZŠ ŽELEČ

Začátek kurzů v úterý 20.9.2016, více informací v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
anglictina-s-alexem-2016-17.doc 410.1 Kb

Zájmové kroužky – školní rok 2016 / 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zajmove-krouzky434610690.doc 28.2 Kb

Kroužek správné výslovnosti

Od října 2015 bude na naší škole pokračovat kroužek na procvičování správné výslovnosti „OBRATNÝ JAZÝČEK“, který povede paní učitelka J. Pilařová.

Navštěvovat ho mohou děti, které mají problémy se správnou výslovností a navštěvují logopedickou poradnu.

Nácvik probíhá pomocí artikulačních cvičení, nápodobou zvuků, dechovým cvičením. Vyvozená hláska je procvičována na slabikách, slovech a na podkladech přinesených z logopedické poradny.

Kroužek bude probíhat 1x týdně v odpoledních hodinách individuální formou.


Sociální příspěvek na akce pořádané ZŠ Želeč

Vážení rodiče,

na základě jednání s Obecním úřadem v Želči Vám oznamujeme, že je možné požádat Základní školu formou písemné žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na různé akce pořádané Základní školou a Mateřskou školou v Želči, které hradí rodiče.

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, kteří pobírají sociální příspěvek na dítě nebo pro rodiče, kteří jsou v evidenci na Úřadu práce. Žadatelé mohou žádostí předkládat také řediteli školy.


Zapojení školy do projektu "Rodiče vítáni"

Zapojení školy do projektu "Rodiče vítáni"Naše škola se zapojila do projektu "Rodiče vítáni" a díky splnění stanovených kritérií jsme byli oceněni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.

A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. Více informací o projektu na www.rodicevitani.cz.


Čteme dětem

Od června jsme zahájili spolupráci se ZŠ s cílem vzbudit v dětech zájem o knihy. Jednou za čtrnáct dnů - vždy v úterý - některý žák z páté třídy přijde do MŠ a před spaním dětem předčítá místo paní učitelky. Od září bychom chtěli poprosit rodiče, kteří mají zájem a čas, zda by se do této akce zapojili. Předem se s paní učitelkou dohodněte na termínu a pohádce.

Děkujeme za spolupráci