Základní a mateřská škola Želeč

Aktuality

Aktuální jídelníček
více

Soutěž mladých hasičů

neděle 26.6.2016 od 9:30, fotbalové hřiště Želeč

více na Obec Želeč

Úspěchy ve výtvarné soutěži
více
Divadelní představení v Divadle Oskara Nedbala
více
Oslava Svátku matek
více
Čarodějnický rej ve školní družině
více
Ukázka dravců v MŠ
více
Loutkové divadlo v MŠ
více
Návštěva Legionowa, Polská republika 14.3. – 19.3. 2016
více
Prohlídka Hasičského záchranného sboru v Měšicích
více
Plavecký výcvik
více
Karneval školní družiny
více
Návštěva Mikuláše a čerta v MŠ
více
Zpravodaj ZŠ - prosinec 2015
více
Výroční zpráva ZŠ 2015
více
Rozšíření pohybových aktiv ve Školní družině
více
Výroba z přírodnin
více
Přehledy učiva Wattsenglish 2015/2016
více
Pozvánka na drakiádu školní družiny
středa 23.9.2015 od 13 hodin
více
Kroužek šití
více
WATTSENGLISH V ZŠ ŽELEČ
více
Informace pro strávníky
více
Provozní řád školní jídelny
více
Ceny stravného
více
Časový rozvrh výdeje stravy
více
Organizace školního roku 2015 / 2016
více
Nabídka zájmových kroužků
více
Základní informace o ZŠ
více
Rozvrhy hodin
více
Školní řád
více
Roční plánované akce školy
více

Rekonstrukce a přístavba MŠ Želeč

více na Obec Želeč

Zápis z jednání školské rady 8.1.2015
více
Výroční zpráva ZŠ 2014
více
Členové Školské rady
více

 
Počasí v Želči

Meteoradar


Návštěvy

TOPlist

Škola v přírodě

Ve dnech 13. - 17.6.2016 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili školy v přírodě v rekreačním středisku Želivka. Tento ozdravný pobyt jsme absolovali již podruhé na stejném místě.

V dopoledních hodinách se žáci věnovali výuce a po obědě vycházkám do přírody, které byly zaměřené na poznávání přírodnin. Mezi další hlavní činnosti patřily sportovní aktivity. Letošní pobyt byl ve znamení plnění indiánských úkolů.

Cílem pobytu je stmelení třídního kolektivu a učení k samostatnosti. Dětem se na škole v přírodě líbilo, zažili spoustu zážitků a na závěr školního roku prožili pěkný týden. Žáci zaslouží pochvalu za pěkné bezproblémové chování.

Škola v přírodě Škola v přírodě Škola v přírodě
     
Škola v přírodě Škola v přírodě  

 


Ukázka hasičského zásahu

Ve středu 22. června jsme mohli shlédnout se školní družinou ukázku záchrany popálené osoby od jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Plané nad Lužnicí. Vše bylo připraveno jako ve skutečnosti. Hasiči přijeli za zvuku hasičské sirény a v zásahových kombinézách prováděli záchranu dívky, která byla popálena na těle a hasili zapálený oheň. Tato ukázka byla zároveň i ponaučením, že nikde sami nemáme manipulovat  s otevřeným ohněm. Děti si prohlédly vybavení auta i kabinu posádky, mohly klást otázky na cokoliv je zajímalo. Rovněž  jsme se podívali na ukázku útoku mladých hasičů ze  Želče a nakonec jsme si všichni zastříkali z proudnice. Odpoledne se velmi vydařilo, počasí nám přálo a se zážitky jsme se vraceli zpět do školy. Velké poděkování patří paní Elišce Míškové, která toto odpoledne pro nás celé perfektně zorganizovala. Bylo to prostě úžasné!!!

     

 


Červen v MŠ - loučení se školním rokem

Na začátku měsíce jsme uskutečnili plánovaný výlet do „Pohádkové říše Fábula“ v Kamenici nad Lipou. Zde nás přivítal šašek a odvedl nás k audienci u královny. Dále jsme procházeli královským podzemím a navštívili jsme skřítka, ježibabu, vodníka a pekelné království. Cestou jsme hledali indicie, které nás dovedly k pokladu. Shlédli jsme zde i krátké divadelní představení a navštívili malou ZOO.  Poté jsme se vydali na zpáteční cestu. Výlet byl opravdu vydařený.

V tomto měsíci navštívili „školáci“ ZŠ a pod vedením své budoucí třídní učitelky se zúčastnili školního vyučování.

Podnikli jsme i několik polodenních vycházek. Jedna z nich byla na farmu do Obory. Paní Nováková nás farmou provedla a informovala o jejím chodu. Chlapce zaujaly hlavně stroje, děvčata zvířata.

Se školním rokem jsme se rozloučili společnou akcí s rodiči „Stezkou odvahy“. Děti si ve spolupráci s rodiči zhotovily indiánské čelenky, dýmky a šípy. U ohně si všichni za zvuků bubnů zatančili, zazpívali s kytarou. Po setmění se vydali na stezku odvahy a plnění indiánských úkolů. Po jejím splnění se unavení „indiáni“ uložili ke spánku do stanů, které si před akcí postavili. Rozloučili jsme se druhý den společnou snídaní a s přáním podobnou akci uspořádat i příští rok.


Plavecký výcvik

V pátek 11.3. začne plavecký výcvik nejstarších děti z MŠ (pokud se přihlásí). Poplatek za celý výcvik činí 490 Kč (10 lekcí). Odjezd od MŠ vždy v 7.30 hod.

Děti by si měly do batůžku připravit osušku, hřeben a vlastní pití s uzávěrem. Rovněž, prosíme, přineste zdravotní průkaz dítěte k nahlédnutí.


Kroužek správné výslovnosti

Od října 2015 bude na naší škole pokračovat kroužek na procvičování správné výslovnosti „OBRATNÝ JAZÝČEK“, který povede paní učitelka J. Pilařová.

Navštěvovat ho mohou děti, které mají problémy se správnou výslovností a navštěvují logopedickou poradnu.

Nácvik probíhá pomocí artikulačních cvičení, nápodobou zvuků, dechovým cvičením. Vyvozená hláska je procvičována na slabikách, slovech a na podkladech přinesených z logopedické poradny.

Kroužek bude probíhat 1x týdně v odpoledních hodinách individuální formou.


Sociální příspěvek na akce pořádané ZŠ Želeč

Vážení rodiče,

na základě jednání s Obecním úřadem v Želči Vám oznamujeme, že je možné požádat Základní školu formou písemné žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na různé akce pořádané Základní školou a Mateřskou školou v Želči, které hradí rodiče.

Příspěvek je určen pro rodiče samoživitele, kteří pobírají sociální příspěvek na dítě nebo pro rodiče, kteří jsou v evidenci na Úřadu práce. Žadatelé mohou žádostí předkládat také řediteli školy.


Zapojení školy do projektu "Rodiče vítáni"

Zapojení školy do projektu "Rodiče vítáni"Naše škola se zapojila do projektu "Rodiče vítáni" a díky splnění stanovených kritérií jsme byli oceněni za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám.

A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. Více informací o projektu na www.rodicevitani.cz.


Čteme dětem

Od června jsme zahájili spolupráci se ZŠ s cílem vzbudit v dětech zájem o knihy. Jednou za čtrnáct dnů - vždy v úterý - některý žák z páté třídy přijde do MŠ a před spaním dětem předčítá místo paní učitelky. Od září bychom chtěli poprosit rodiče, kteří mají zájem a čas, zda by se do této akce zapojili. Předem se s paní učitelkou dohodněte na termínu a pohádce.

Děkujeme za spolupráci